تفاوت میان نسخه‌های «عاص بن وائل»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
او پدر [[عمرو عاص]] (وزیر معاویه) است.{نیازمند منبع است چون احتمال اینکه عمروعاص فرزند عاص بن وائل بن هاشم قرشی باشد خیلی خیلی کم است و غیرقابل اثبات است چون این شخص همانطور که قران کریم ذکر فرموندهفرموده اند ابتر است}
 
== منبع ==
کاربر ناشناس