باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباه و بدون منبع
جمعیت شهر سیواس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۹۶٬۴۰۲ نفر بود.
 
زبان اهلی این شهر کردی کرمانجی میباشد
 
 
۹۰

ویرایش