تفاوت میان نسخه‌های «مرکز تربیت معلم»

(تغییرات 109.201.17.226 به نسخهٔ 11087963 MohandesWiki واگردانده شد.)
 
== تاریخچه تربیت معلم در خارج ==
آموزش معلمان تا پیش از آغاز عصر نوین مردم سالاری و قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی مورد غفلت بود تا. اینکهاوّلين اولینمؤسسه‎اي نهادكه تربیتبرنامه معلممنظم آموزش معلمان را ارائه مي‎كرد مؤسسه برادران مسيحي بود كه در سال ۱۶۸۵1685 میلادیبه توسطوسيله دو کشیشكشيش فرانسویفرانسوي بابه نامنامهاي مؤسسهدلاسال برادرانو جان مسیحیبابيتيس تأسیستأسيس شد.
 
== فهرست مراکز تربیت معلم ایران ==
کاربر ناشناس