تفاوت میان نسخه‌های «نبرد نهروان»

جز
جزئی
جز (جزئی)
'''جنگ نهروان''' (Battle of Nahrawan) در ۹ [[صفر]] [[۳۸ قمری]] بین سپاهیان [[علی بن ابی‌طالب]] و [[خوارج]] روی داد.
 
شکل گیری خوارج به جریان [[حکمیت]] در [[جنگ صفین]] بر می‌گردد. در این جنگ چنان که علی بن ابی طالب پیش بینی کرده بود (به تعبیر شیعه: از غیب خبر داده بود) کمتر از ده تن از سپاه علی شهیدکشته شد و کمتر از ده نفر از سپاه نهروانیان باقی‌ماند. به عبارت دیگر از سپاه علی تنها ۹ تن کشته شد ولی از سپاه نهروانیان ۳۹۹۱ نفر کشته و تنها ۹ نفر باقی‌ماند. کتاب‌های مستقلی پیرامون جنگ‌های علی از جمله جنگ [[نهروان]] نوشته شده استاس،. مثل وقعهواقعه نهراوان.نهراوان، یا نبرد نهروان.
 
{{تاریخ-خرد}}