تفاوت میان نسخه‌های «چندضلعی منتظم»

جز
(گسترش)
برای یک چندضلعی منتظم با ظول ضلع ''s''=۱، شعاع دایره محیطی ''r'' =۱ و شعاع دایره محاطی '' در جدول زیر ارائه شده است:
 
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2"| تعداد اضلاع