تفاوت میان نسخه‌های «استاتیک»

۲٬۰۵۳ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
خلاصه ای در مورد علم استاتیک وایستایی
جز (خلاصه ای در مورد علم استاتیک وایستایی)
{{بدون منبع}}
'''استاتیک''' یا '''ایستایی‌''' {{انگلیسی|Statics}} شاخه‌ای از [[مکانیک]] و [[علوم مهندسی]] است که به بحث و مطالعه دربارهٔ [[سامانهٔیک فیزیکی|سامانه‌هایسیستم یا سامانه فیزیکی]] در حال [[تعادل ایستا]]و (یا [[تعادلایستایی استاتیکی]]) می‌پردازد. [[تعادل ایستا]]وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن،ان مکاناجسام نسبیِیا زیرسامانه‌هاسازه نسبتهای بهتحت یک‌دیگرتاثیر تغییرنیروهای نکندخارجی- یاتغیر آن‌کهمکان نسبی اجزانداده و سازه‌ها در اثرحالت اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستاایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا،ایستاکه سامانهٔدر علوم مهندسی به "تعادل استاتیکی"موسوم است، سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یایامیتوان از نظر علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت اینشتاین) [[مرکز جرم]]ثقل ([[گرانیگاه]]) آنآنرادر یکی از دستگاههای سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می‌کندمی‌کنندو لذا شتاب در ان صفر است "ساکن دانسته وتعریف نمود.
 
با استفاده از [[قانون دوم نیوتون]] به این نتیجه می‌رسیم که در یک سیستم نیرویی(یک جسم یا مجموعه ای از اجزای یک سازه که می تواند ساختمانی یا مکانیکی وماشینی یا توربین های الکتریکال باشدیعنی مفهوم کلی وبار مهندسی واژه"سازه"یا structure )زمانی می توان انرا در حال تعادل و ایستایی، دانست که جمع جبری گشتاورها یا لنگرها(moment)وکلیه نیرو های وارده بر مراکزثقل (گرانیگاه): جرم-سختی-اینرسی صفر شوند(اصل جمع یا اجماع نیروها در استاتیک مهندسی سازه).یا بر اساس مکانیک نیوتونی می توان ای تعریف را نیز ارایه داد:
با استفاده از [[قانون دوم نیوتون]] به این نتیجه می‌رسیم که در یک سامانهٔ در حال تعادل ایستا، نیروی خالص و نیز گشتاور خالص وارد بر هر یک از جرم‌های درون سامانه برابر با صفر است، و این بدان معناست که در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سامانه وارد می‌شود، نیرویی به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، به عنوان ''شرط اول تعادل'' شناخته می‌شود. این شرط که گشتاور خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، به ''شرط دوم تعادل'' موسوم است.
در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سیستم استاتیکی سازه وارد می‌شود، نیرویی(عکس العمل یا "اندر کنش") به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر سیستم سازه برابر با صفر باشد، به عنوان ''شرط نخست" واین که لنگریا گشتاور خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، ''شرط دوم تعادل'' به شمار می روند.ایستایی‌شناسی از جمله مباحثی است که در تجزیه و تحلیل سازه‌ها، مثلاً در [[مهندسی سازه]] ، و نیز به هنگام مطالعات [[سیالات]] در حالت سکون مثل پایدای سدها تحت فشارهای عظیم هیدرو استاتیکی(نیروها ولنگرهای واده از حجم بالای آب مخزن دریا چه پشت سد) کاربرد بسیار دارد. علوم مقاومت مصالح و مکانیک مواد وجامدات شاخه‌ای مرتبط با علم مکانیک مهندسی هستند که دانشجویان رشته های مهندسی قبل از انتخاب ومطالعه انها باید استاتیک و ایستایی رابعنوان درس پیش فرض وپایه ای با موفقیت گذرانده باشند.استاتیک ومقاومت مصالح در رشته های مهندسی مکانیک و عمران وبرق وصنایع واحد های اصلی دروس ترمی محسوب میشوند.بنا بر این بطور خلاصه دانشجویان رشته های مهندسی برق-مکانیک-عمران وصنعت ومعدن قبل از ورود به ترمهای دروس اختصاصی خود مکلف به گذرانیدن موفقیت امیز ابتدا :واحدهای درسی استاتیک وایستایی و سپس مقاوت مصالح مواد ومصالح واجسام هستند.
 
ایستایی‌شناسی از جمله مباحثی است که در تجزیه و تحلیل سازه‌ها، مثلاً در [[مهندسی سازه]] یا [[معماری]]، و نیز به هنگام مطالعات [[سیالات]] در حالت سکون مثل پایدای سدها تحت فشارهای عظیم هیدرو استاتیکی آب کاربرد بسیار دارد. [[مقاومت مصالح]] ([[مکانیک ماده‌ها]]) شاخه‌ای مرتبط از علم مکانیک است که مبحث تعادل ایستا در آن بسیار به کار می‌رود.
استاتیک پایه ای‌ترین و اصلی‌ترین درس در رشته مهندسی مکانیک و عمران محسوب میشود.
 
 
* [[قاب]] ها و [[ماشین]] ها،
* [[تیر]]ها و [[کابل]]‌ها
* [[ممان اینرسی سطحسطوح واجسام]]،
* [[اصطکاک]]،
* [[کار مجازی]]
== مقاله‌های وابسته ==
* [[مقاومت مصالح]] ([[مکانیک ماده‌ها]])مواد{{پانویس}}
* [[دینامیک]]
 
 
{{مهندسی مکانیک}}
{{فیزیک-خرد پایه}}
 
[[رده:استاتیک|*]]
[[رده:مکانیک کلاسیک]]
[[رده:مهندسی]]
{{پانویس}}:برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
1-جزوات درسی واحدهای استاتیک ومقاومت مصالح رشته های مهندسی دانشکده های فنی کشور ویا امریکایی واروپایی.
2-Wikibooks.oeg
3-Engineering Mechanics:Statics student value edition:www.amazon.com
4-Statics-Cambridge university
5-A Text-book of statics:william Briggs
6-Department of Statics Library:general reference:University of CHICAGO
۸۲

ویرایش