مرضیه محبوب: تفاوت میان نسخه‌ها

== آثار ==
;کارگردانی:
* بز بزبزبز قندی<ref>{{پک|مهاجر|محبوب|۱۳۹۲|ک=جام‌جم|ف=کلاه‌قرمزی و پسرخاله شناسنامه دارند}}</ref>
* [[خاله قورباغهخاله‌قورباغه]]<ref>{{پک|مهاجر|محبوب|۱۳۹۲|ک=جام‌جم|ف=کلاه‌قرمزی و پسرخاله شناسنامه دارند}}</ref>
* موش نمکی<ref>{{پک|مهاجر|محبوب|۱۳۹۲|ک=جام‌جم|ف=کلاه‌قرمزی و پسرخاله شناسنامه دارند}}</ref>
;عروسک‌سازی:
* [[صندوق پست (کلاه قرمزی)|صندوق پست]]
* [[کلاه‌قرمزی و جغجغه و فرفره]]
* [[صندوق پست (کلاه قرمزی)|صندوق پست]]
* [[کلاه‌قرمزی و آقای مجری]]
* [[کلاه‌قرمزی ۲]]
* [[کلاه‌قرمزی و پسرخاله]]
* [[کلاه‌قرمزی و آقای مجری]]
* [[کلاه‌قرمزی و سروناز]]
* [[کلاه‌قرمزی ۸۸]]