صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
{{ویکی‎سازی}}
{{متخصص}}
 
{{درگاه|حسابداری}}
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‎های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی [[دوره مالی]] نشان می‎دهد.
 
== روش‎های تهیه ==
صورت سود و زیان همان طور كهکه از نامش پیدا است برای تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه می‎شود؛ و شامل خلاصه‎ای از درآمدها و هزینه‎ها برای یكیک دوره زمانی معین است.
{{سخ}}
این صورت معمولامعمولاً به دو روش تهیه می‎شود:
#تك‎مرحله تک‎مرحله ای
# دومرحله ای
 
;تک‎مرحله‎ای
;تك‎مرحله‎ای
در این روش ابتدا كلیهکلیه درآمد ها یكجایکجا و در ادامه كلیهکلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از كسرکسر مالیات می رسیم كهکه با كسرکسر مالیات (در صورتی كهکه موسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از كسرکسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .
 
;دومرحله‎ای
در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذكرذکر می گردد كهکه از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود كهکه از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از كسرکسر مالیات می رسیم كهکه با كسرکسر مالیات به سود و زیان بعد از كسرکسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید .
به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته میشود . مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است كهکه نتیجه فعالیت یكیک واحد تجاری را نشان می دهد كهکه آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر.
به طور كلیکلی صورت سود و زیان یكیک واحد خدماتی به روش تكتک مرحله ای به صورت زیر می باشد :
 
موسسه خدماتی ............
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/××
درآمد ها:
درآمد خدمات ××
كسرکسر مشود هزینه ها:
هزینه اجاره ××
هزینه بیمه ××
هزینه حقوق ××
هزینه آب و برق و تلفن ××
جمه هزینه ها (××)
سود (زیان) قبل از كسرکسر مالیات ××
مالیات (×)
مالیات (×)
سود (زیان) ویژه ××
 
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سو و زیان برای موسسه خدماتی محمد و حسن یه شكلشکل زیر تهیه میشود :
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سو و زیان برای موسسه خدماتی محمد و حسن یه شكل زیر تهیه میشود :
 
موسسه خدماتی محمد و حسن
برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۴
درآمد:
درآمد خدمات آموزشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
كسرکسر میشود هزینه ها:
هزینه اجاره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق و تلفن ۲۵۰٫۰۰۰
جمع هزینه ها ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
سود و (زیان) قبل از كسرکسر مالیات ۲٫۷۵۰٫۰۰۰
مالیات به ماخذ ۲۵% (۶۸۷٫۵۰۰)
سود (زیان) ویژه ۲٫۰۶۲٫۵۰۰
* سود(زیان) ویژه :چنانچه درآمد های یكیک واحد مالی نسبت به هزینه های آن بیشتر باشد آن واحد مالی دارای سود بوده و اگر هزینه ها نسبت به درآمد ها بیشتر باشند واحد مالی دارای زیان است .
 
** درآمد های عملیاتی و هزینه های عملیاتی به مواردی گفته میشود كهکه مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شركتشرکت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده میشود . بطور مثال در موسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمد های عملیاتی بوده و اگر همین موسسه با فروش یكدستگاهیکدستگاه خودرو منافعی به دست بیاورد چون جزو عملیات جاری آن نبوده بنابر این درآمد آن غیر عملیاتی محسوب میشود.
* سود(زیان) ویژه :چنانچه درآمد های یك واحد مالی نسبت به هزینه های آن بیشتر باشد آن واحد مالی دارای سود بوده و اگر هزینه ها نسبت به درآمد ها بیشتر باشند واحد مالی دارای زیان است .
** درآمد های عملیاتی و هزینه های عملیاتی به مواردی گفته میشود كه مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شركت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده میشود . بطور مثال در موسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمد های عملیاتی بوده و اگر همین موسسه با فروش یكدستگاه خودرو منافعی به دست بیاورد چون جزو عملیات جاری آن نبوده بنابر این درآمد آن غیر عملیاتی محسوب میشود.
*** مآخذ ۲۵% طبق قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است.
 
 
{{سخ}}{{سخ}}
{{حسابداری-خرد}}
{{سخ}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* [[عزیز نبوی|نبوی، عزیز]]، ''اصول حسابداری'' جلد اول، تهران، کتابخانه فروردین
 
{{حسابداری-خرد}}
 
{{حسابداری}}
 
[[رده:اصول حسابداری عمومیپذیرفته همگانی]]
[[رده:اصطلاحات حسابداری]]
[[رده:حسابداری]]
[[رده:حسابداری عمومی]]
[[رده:حسابرسی]]
[[رده:اصطلاحات حسابداری]]
[[رده:حسابداری عمومی]]
[[رده:صورت مالی]]
 
{{حسابداری}}
۵۷۷٬۴۵۰

ویرایش