باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ادبیات جهان]]
** [[ادبیات آرژانتینی]]
** [[ادبیات آلمانی]] و [[ادبیات اتریشی|اتریشی]]
** [[ادبیات آمریکای لاتین]]
** [[ادبیات اسپانیایی]]
** [[ادبیات انگلیسی]]
*** [[ادبیات آمریکایی]]
*** [[ادبیات استرالیایی]]
*** [[ادبیات انگلیسی پسااستعماری]]
*** [[ادبیات انگلیسی پسامدرن]]
*** [[ادبیات انگلیسی میانه]]
*** [[ادبیات انگلیسی هند]]
*** [[ادبیات ایرلندی]]
*** [[ادبیات بریتانیایی]]
**** [[ادبیات اسکاتلندی]]
**** [[ادبیات ولزی]]
*** [[ادبیات زلاندنویی]]
*** [[ادبیات کانادایی]]
{{col-3}}
** [[ادبیات ایتالیایی]]
** [[ادبیات بلغاری]]
** [[ادبیات بنگالی]]
** [[ادبیات پرتغالی]] و [[ادبیات برزیلی|برزیلی]]
** [[ادبیات تامیل]]
** [[ادبیات تطبیقی]]
** [[ادبیات چین|ادبیات چینی]]
** [[ادبیات روسی]]
** [[ادبیات ژاپنی]]
** [[ادبیات صربی]]
** [[ادبیات عبری]]
** [[ادبیات عربی]]
** [[ادبیات فارسی]]
** [[ادبیات فرانسوی]]
** [[ادبیات کره‌ای]]
** [[کلاسیک‌ها|ادبیات کلاسیک]]
** [[ادبیات گالی]]
** [[ادبیات لهستانی]]
{{col-3}}
** [[ادبیات نیجریه‌ای]]
** [[ادبیات ولزی]]
** [[ادبیات هندی]]
* [[نظریه ادبی|نظریه‌ی ادبی]]
** [[نظریه انتقادی|نظریه‌ی انتقادی]]
** [[نقد ادبی]]
** [[نظریه شعر|نظریه‌ی شعر]]
** [[بلاغت]]
* [[نگارش خلاقانه]]
** [[غیرتخیلی خلاقانه]]
** نگارش [[تخیلی]]
** سرایش [[شعر]]
** [[فیلم‌نامه‌نویسی]]
** [[نمایش‌نامه‌نویسی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[تاریخ آفریقا]]
* [[تاریخ آمریکا]]
* [[تاریخ اروپا]]
* [[تاریخ اقتصاد]]
* [[تاریخ ایران]]
* [[تاریخ باستان]]
* [[تاریخ جهان]]
* [[تاریخ چین]]
* [[تاریخ دیپلماتیک]]
{{col-3}}
* [[تاریخ روشنفکری]]
* [[تاریخ علم و فناوری]]
* [[تاریخ فرهنگی]]
* [[تاریخ قومیت‌ها]]
* [[تاریخ مدرن]]
* [[تاریخ نظامی]]
* [[تاریخ هند]]
* [[تاریخ یونان]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ادیان ابراهیمی]]
** [[اسلام]] / [[علوم اسلامی|مطالعات اسلامی]]
** [[بهائیت]]
** [[مسیحیت]]
*** [[الهیات مسیحی]]
**** [[آخرت‌شناسی]]
**** [[رستگاری‌شناسی]]
**** [[کلیساشناسی]]
**** [[مردم‌شناسی مسیحی]]
**** [[هرمنوتیک]]
**** Bibliology
**** Theology Proper
***** [[مسیح‌شناسی]]
***** Pneumatology
**** Nomology
** [[یهودیت]] / [[مطالعات یهودیت]]
* [[ادیان آسیای شرقی|ادیان تائویی]]
** [[تائوئیسم]]
** [[دین مردم چین]]
** [[شینتو]]
** [[کنفوسیانیسم]]
{{col-3}}
* [[ادیان هندی]]
** [[آیین جین]]
** [[آئین سیک|آیین سیک]]
** [[بودیسم]]
** [[هندوئیسم]]
* [[اسطوره‌شناسی]] و [[فولکلور]]
* [[بی‌دین|بی‌دینی]]
** [[بی‌خدایی]] و [[اومانیسم دینی]]
** [[ندانم‌گرایی]]
* [[تطبیق ادیان]]
* دیگر ادیان
** [[ادیان آفریقایی]]
** [[سرخ‌پوست|ادیان بومیان آمریکا]]
** [[دین زرتشتی]]
** [[دین سومری]]
** [[دین مصر باستان]]
** [[دین‌های نوظهور]]
** [[علوم خفیه]]
** [[گنوستیک]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آواشناسی]]
* [[بلاغت]]
* [[تاریخ زبان‌شناسی]]
* [[تحلیل گفتمان]]
* [[تک‌واژشناسی]]
* [[ریشه‌شناسی]]
* [[زبان]]
** [[زبان کلاسیک]]
** [[زبان انگلیسی معیار]]
** [[زبان انگلیسی تجارت]]
** [[زبان‌های انگلیسی جهان]]
** [[زبان مدرن]]
{{col-3}}
* [[زبان‌شناسی اجتماعی]]
* [[زبان‌شناسی تاریخی]]
* [[زبان‌شناسی کاربردی|زبانشناسی کاربردی]]
* [[زبان‌شناسی رایانشی]] / [[پردازش زبان‌های طبیعی]]
* [[کاربردشناسی]]
* [[معناشناسی]]
* [[میان‌زبان‌شناسی]]
* [[نحو]]
* [[نشانه‌شناسی]]
* [[واج‌شناسی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[تاریخ فلسفه]]
** [[فلسفه دوران باستان|فلسفهٔ دوران باستان]]
** [[فلسفه قرون وسطی|فلسفهٔ قرون وسطی]]
** فلسفهٔ مدرن
** [[فلسفه معاصر|فلسفهٔ معاصر]]
* [[زیبایی‌شناسی|فلسفهٔ هنر(زیبایی‌شناسی)]]
* [[جنبش‌های فلسفی|سنن و مکاتب فلسفی]]
** [[نظام فلسفی ارسطو]]
** [[فلسفه آفریقایی|فلسفه‌ی آفریقایی]]
** [[فلسفه تحلیلی|فلسفه‌ی تحلیلی]]
** [[فلسفه شرق|فلسفه‌ی شرق]]
** [[فلسفه قاره‌ای|فلسفه‌ی قاره‌ای]]
* [معرفت‌شناسی|معرفت‌شناسی(شناخت‌شناسی)]]
* [[فرافلسفه|فرافلسفه(فلسفهٔ فلسفه)]]
* [[فلسفه اجتماعی|فلسفه‌ی اجتماعی]] و [[فلسفه سیاسی|فلسفه‌ی سیاسی]]
** [[آنارشیسم]]
** [[فلسفه فمینیست|فمینیسم]]
** [[مارکسیسم]]
{{col-3}}
* [[فلسفه‌های مضاف]]
** [[فلسفه آموزش و پرورش|فلسفه‌ی آموزش و پرورش]]
** [[فلسفه تاریخ|فلسفه‌ی تاریخ]]
** [[فلسفه دین|فلسفه‌ی دین]]
** [[فلسفه ریاضیات|فلسفه‌ی ریاضیات]]
** [[فلسفه زبان|فلسفه‌ی زبان]]
** [[فلسفه سیستم‌ها|فلسفه‌ی سیستم‌ها(فلسفه سامانه‌ها)]]
** [[فلسفه علم|فلسفه‌ی علم]]
*** [[فلسفه اقتصاد|فلسفه‌ی اقتصاد]]
*** [[فلسفه روانشناسی|فلسفه‌ی روانشناسی]]
*** [[فلسفه زیست‌شناسی|فلسفه‌ی زیست‌شناسی]]
*** [[فلسفه شیمی|فلسفه‌ی شیمی]]
*** [[فلسفه علوم اجتماعی|فلسفه‌ی علوم اجتماعی]]
*** [[فلسفه فیزیک|فلسفه‌ی فیزیک]]
** [[فلسفه حقوق|فلسفهٔ حقوق]]
** [[فلسفه مهندسی|فلسفه‌ی مهندسی]]
** [[فلسفه موسیقی|فلسفه‌ی موسیقی]]
{{col-3}}
* [[فلسفه اخلاق|فلسفهٔ اخلاق]]
** [[اخلاق هنجاری]]
** [[اخلاقیات کاربردی]]
*** [[اخلاق زیستی]]
*** [[اخلاق محیط زیست]]
*** [[حقوق حیوانات]]
** [[روانشناسی اخلاقی]]
** [[فرااخلاق]]
** [[نظریه ارزش|نظریه‌ی ارزش]]
* [[مابعدالطبیعه]]
** [[غایت‌شناسی]]
** [[فلسفه ذهن|فلسفه‌ی ذهن]]
*** [[فلسفه ادراک|فلسفه‌ی ادراک]]
*** [[فلسفه درد|فلسفه‌ی درد]]
*** [[فلسفه هوش مصنوعی|فلسفه‌ی هوش مصنوعی]]
** [[فلسفه زمان و مکان|فلسفه‌ی زمان و مکان]]
** [[فلسفه کنش|فلسفه‌ی کنش]]
** [[هستی‌شناسی]]
* [[منطق]]
** [[منطق فلسفی]]
** [[منطق ریاضی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[پیش‌طرح]]
* [[تاریخ هنر]]
* [[تندیس‌گری|تندیس‌گری(مجسمه‌سازی)]]
* [[خوشنویسی]]
* [[عکاسی]]
* [[فیلم‌سازی]]
* [[کارشناس هنر]]
{{col-3}}
* [[چاپ دستی]]
* [[نقاشی]]
* [[نگهداری آثار هنری]]
* [[هنر استودیو]]
* [[هنر رسانه‌های آمیخته]]
* [[هنرهای خلاق]]
* [[هنرهای زیبا]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ادبیات شفاهی]]
** [[سخنرانی عمومی]]
** [[شعر نمایشی]]
** [[قصه‌گویی]]
* [[تئاتر]]
** [[بازیگری]]
** [[تئاتر موزیکال]]
** [[تاریخ تئاتر]]
** [[صحنه‌نگاری]]
** [[طراحی صحنه]]
** [[کارگردانی تئاتر]]
** [[نمایش‌پردازی]]
** [[نمایش‌نامه‌نویس|نمایش‌نامه‌نویسی]]
* [[رقص]]
** [[تاریخ رقص]]
** [[رقص‌پردازی]]
** [[قوم‌رقص‌شناسی]]
** [[نشان‌گذاری رقص]]
{{col-3}}
* [[فیلم]]
** [[پویانمایی]]
** [[فیلم‌سازی]]
** [[نظریه فیلم|نظریه‌ی فیلم]]
** [[نقد فیلم]]
* [[مدیریت هنری]]
* [[موسیقی]]
** [[آموزش موسیقی]]
** [[آهنگ‌سازی|آهنگ‌سازی]]
** [[تاریخ موسیقی]]
** [[ضبط و نشر آواها|ضبط]]
** [[مطالعات ارکسترال]]
** [[جاز|مطالعات جاز]]
** [[موسیقی سالنی]]
** [[موسیقی کلیسایی]]
** [[موسیقی نخستین]]
** [[موسیقی‌شناسی]]
*** [[قوم‌موسیقی‌شناسی]]
{{col-3}}
** [[تئوری موسیقی|نظریه‌ی موسیقی]]
** [[نمایش]] و [[ادبیات]]
*** [[آوازه‌خوانی]]
*** [[پیانو]]
*** [[ارگ (ساز)|ارگ]] و [[ساز کلیدی|سازهای کلیدی]]
*** [[سازهای بادی چوبی]]، [[سازهای بادی برنجی|بادی برنجی]] و [[ساز کوبه‌ای|کوبه‌ای]]
*** [[سازهای زهی]]، [[چنگ (ساز)|چنگ]]، [[گیتار]]
** [[هدایت ارکستر]]
*** [[ارکستر|هدایت گروه ارکستر]]
*** [[ارکستر بادی|هدایت گروه ارکستر بادی]]
*** [[گروه کر|هدایت گروه کر]]
** [[همراهی (موسیقی)|همراهی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[باستان‌شناسی پیش از تاریخ]]
* [[باستان‌شناسی تجربی]]
* [[باستان‌شناسی خاور نزدیک]]
* [[باستان‌شناسی دریایی]]
{{col-3}}
* [[باستان‌شناسی دوران کلاسیک]]
* [[دیرین‌مردم‌شناسی]]
* [[مصرشناسی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[جغرافیای انسانی]]
** [[جغرافیای اجتماعی]]
*** [[جغرافیای جهانگردی]]
*** [[جغرافیای رفتاری]]
*** [[جغرافیای سلامت]]
*** [[جغرافیای کودکان]]
** [[جغرافیای اقتصادی]]
*** [[جغرافیای توسعه]]
** [[جغرافیای تاریخی]]
** [[جغرافیای جمعیت]]
** [[جغرافیای زمان]]
** [[جغرافیای سیاسی]] و [[ژئوپلتیک]]
*** [[جغرافیای راهبردی]]
*** [[جغرافیای نظامی]]
** [[جغرافیای شهری]]
** [[جغرافیای فرهنگی]]
*** [[جغرافیای فمینیستی]]
{{col-3}}
* [[جغرافیای طبیعی]]
** [[آب‌شناسی]]/[[آب‌نگاری]]
*** [[اقیانوس‌سنجی]]
*** [[لیمنولوژی]]
*** [[یخ‌شناسی]]
** [[اقلیم‌شناسی]]
*** [[کهن‌اقلیم‌شناسی]]
** [[بوم‌شناسی منظر]]
** [[جغرافیای زیستی]] / [[زیست‌جغرافی]]
** [[جغرافیای ساحلی]]
** [[ژئومورفولوژی]] (زمین‌ریخت‌شناسی)
** [[زمین‌سنجی]]
** [[کهن‌جغرافیا]]/[[جغرافیای تاریخی]]
* [[جغرافیای محیطی]]
* [[جغرافیای ناحیه‌ای]]
* [[سنجش از دور]]
* [[نقشه‌نگاری]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[روان‌سنجی]]
* [[روان‌شناسی اجتماع‌نگر]]
* [[روان‌شناسی اجتماعی]]
* [[روان‌شناسی افتراقی]]
* [[روان‌شناسی بالینی]]
* [[روان‌شناسی بهداشت محیط کار]]
* [[روان‌شناسی پزشکی]]
* [[روان‌شناسی تجربی]]
* [[روان‌شناسی تربیتی]]
* [[روان‌شناسی تکاملی]]
* [[روان‌شناسی جنایی]]
* [[روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست]]
{{col-3}}
* [[روان‌شناسی دین]]
* [[روان‌شناسی رسانه]]
* [[روان‌شناسی رشد]]
* [[علوم اعصاب رفتاری|روانشناسی زیستی]]
* [[روان‌شناسی سلامت]]
* [[روان‌شناسی سیاسی]]
* [[روان‌شناسی شخصیت]]
* [[روان‌شناسی شناختی]]
* [[روان‌شناسی صنعتی و سازمانی|روان‌شناسی سازمانی]]
* [[روان‌شناسی فرهنگی]]
* [[روان‌شناسی قضایی]]
* [[روان‌شناسی کاربردی]]
{{col-3}}
* [[روان‌شناسی کمی]]
* [[روان‌شناسی مثبت‌گرا]]
* [[روان‌شناسی محیطی]]
* [[روان‌شناسی مدرسه]]
* [[روان‌شناسی مشاوره‌ای]]
* [[رفتار مصرف‌کننده|روان‌شناسی مصرف‌کننده]]
* [[روان‌شناسی مقایسه‌ای]]
* [[روان‌شناسی نابهنجار]]
* [[روان‌شناسی نظامی]]
* [[روان‌شناسی ورزش]]
* [[عصب‌روان‌شناسی]]
* [[فراروان‌شناسی]]
* [[روان‌فیزیک]] (سایکوفیزیک)
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[اقتصاد آزمایشی]]
* [[اقتصاد اجتماعی]]
* [[اقتصاد اداری]]
* [[اقتصاد اسلامی]]
* [[اقتصاد اطلاعات]]
* [[اقتصاد انرژی]]
* [[اقتصاد بوم‌شناختی]]
* [[اقتصاد بین‌المللی]]
* [[اقتصاد پولی]]
* [[اقتصاد ترابری]]
* [[اقتصاد تکاملی]]
* [[اقتصاد توسعه]]
* [[اقتصاد خرد]]
* [[اقتصاد رایانشی]]
* [[اقتصاد رفاه]]
* [[اقتصاد رفتاری]]
{{col-3}}
* [[اقتصاد ریاضی]]
* [[اقتصاد سبز]]
* [[اقتصاد سوسیالیستی]]
* [[اقتصاد سیاسی]]
* [[اقتصاد عصبی]]
* [[اقتصاد عمومی]]
* [[اقتصاد فمینیستی]]
* [[اقتصاد کار]]
* [[اقتصاد کارفرمایی]]
* [[اقتصاد کشاورزی]]
* [[اقتصاد کلان]]
* [[اقتصاد مالی]]
* [[اقتصاد مبتنی بر علم پیچیدگی]]
* [[اقتصاد محیط زیست]]
* [[اقتصاد مسکن]]
* [[اقتصاد مصرف‌کننده]]
{{col-3}}
* [[اقتصاد منابع طبیعی]]
* [[اقتصاد نهادی]]
* [[اقتصاد و قانون]]
* [[اقتصادسنجی]]
* [[تاریخ اقتصاد]]
* [[جامعه‌شناسی اقتصادی]]
* [[جغرافیای اقتصادی]]
* [[رشد اقتصادی]]
* [[سازمان صنعتی]]
* [[مالیه دولتی|مالیه‌ی دولتی]]
* [[نظام اقتصادی]]
* [[نظریه انتخاب اجتماعی|نظریه‌ی انتخاب اجتماعی]]
* [[نظریه بازی‌ها|نظریه‌ی بازی‌ها]]
* [[نظریه توسعه انسانی|نظریه‌ی توسعه انسانی]]
* [[:en:Thermoeconomics|Thermoeconomics]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[اقتصاد سیاسی]]
* [[انتخابات‌شناسی]]
* [[تاریخ سیاسی]]
* [[تعلیمات مدنی]]
* [[رفتار سیاسی]]
* [[روابط بین‌الملل]]
* [[ژئوپلتیک]]
* [[سازمان بین‌المللی]]
* [[سیاست عمومی]]
* [[سیاست‌شناسی تطبیقی]]
{{col-3}}
* [[فرهنگ سیاسی]]
* [[فلسفه سیاسی]]
* [[اداره امور عمومی|مدیریت عمومی]]
** [[سازمان مردم‌نهاد|مدیریت سازمان مردم‌نهاد]]
** [[سازمان ناسودبر|مدیریت سازمان ناسودبر]]
* [[مطالعات سیاسی]]
* [[مطالعات صلح و بحران]]
* [[مطالعات ملی‌گرایی]]
* [[نظریه انتخاب اجتماعی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[زبان‌شناسی مردم‌شناختی]]
** [[زبان‌شناسی اجتماعی]]
** [[زبان‌شناسی تاریخی]]
** [[زبان‌شناسی توصیفی]]
** [[زبان‌شناسی قومی]]
* [[مردم‌شناسی زیستی]]
** [[بوم‌شناسی رفتاری انسان]]
** [[تکامل انسان]]
** [[تکامل فرهنگی ژنتیکی]]
** [[دیرین‌مردم‌شناسی]]
** [[ژنتیک جمعیت]]
** [[مردم‌شناسی پزشکی]]
** [[مردم‌شناسی قانونی]]
** [[نخستی‌شناسی]]
{{col-3}}
* [[مردم‌شناسی فرهنگی]]
** [[اسطوره‌شناسی]]
** [[انسان‌شناسی سیاسی|مردم‌شناسی سیاسی]]
** [[فولکلور]]
** [[قوم‌تاریخ‌شناسی]]
** [[قوم‌موسیقی‌شناسی]]
** [[مردم‌شناسی اقتصادی]]
** [[مردم‌شناسی دین]]
** [[مردم‌شناسی روان‌شناختی]]
** [[مردم‌نگاری]]
** [[نژادشناسی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آموزش مسائل جنسی]]
* [[تمایلات جنسی انسان]]
* [[دگرجنس‌گرایی]]
* [[رفتار جنسی انسان]]
* [[روانشناسی زنان]]
{{col-3}}
* [[روانشناسی مردان]]
* [[مطالعات جنسیتی]]/[[نظریه جنسیت]]
* [[مطالعات زنان]]
* [[مطالعات گرایش‌های جنسی]]
* [[مطالعات مردان]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[مطالعات آسیا]]
* [[مطالعات آسیایی‌های آمریکا]]
* [[مطالعات بومیان آمریکا]]
* [[مطالعات چیکانو]]
{{col-3}}
* [[مطالعات سیاه‌پوستان آمریکا]]
* [[مطالعات دوران کودکی]]
* [[مطالعات لاتین‌های آمریکا]]
* [[مطالعات رفتار فرهنگی ایران]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[مطالعات آسیا]]
* [[مطالعات آفریقا]]
* [[مطالعات آلمان]]
* [[مطالعات آمریکا]]
** [[مطالعات آپالاچی]]
** [[مطالعات آمریکای لاتین]]
** [[مطالعات کانادا]]
* [[مطالعات اروپا]]
{{col-3}}
* [[مطالعات اسکاندیناوی]]
* [[مطالعات اسلاو]]
* [[ایران‌شناسی|مطالعات ایران]]
* [[مطالعات چین]]
* [[مطالعات ژاپن]]
* [[مطالعات سلتی]]
* [[مطالعات کره]]
* [[هندشناسی|مطالعات هند]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[زیست‌شیمی]]
* [[شیمی‌انفورماتیک]]
* [[شیمی آلی]]
* [[شیمی تجزیه]]
* [[شیمی رایانشی]]
* [[شیمی کوانتومی]]
{{col-3}}
* [[شیمی محاسباتی]]
* [[شیمی محض]]
* [[شیمی معدنی]]
* [[شیمی نظری]]
* [[شیمی‌فیزیک]]
* [[مهندسی و علم مواد|علم مواد]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آب‌زمین‌شناسی]] <small>([[:en:Hydrogeology|Hydrogeology]])</small>
* [[آب‌شناسی]]
* [[آتشفشان‌شناسی]]
* [[اقیانوس‌نگاری]]
* [[خاک‌پژوهی]]
* [[خاک‌شناسی]]
* [[خاک‌شناسی زراعی]] <small>([[:en:Edaphology|Edaphology]])</small>
* [[دیرینه‌شناسی]]
** [[دیرینه‌شناسی زیستی]] <small>([[:en:Paleobiology|Paleobiology]])</small>
{{col-3}}
* [[رسوب‌شناسی]]
* [[زمین‌ریخت‌شناسی]]
* [[زمین‌ساخت]]
* [[زمین‌سنجی]]
* [[زمین‌شناسی]]
* [[زمین‌شیمی]]
* [[ژئوفیزیک]]
* [[سیاره‌شناسی]] (همچنین زیربخشی از [[علوم فضا]])
* [[شیمی محیط زیست]]
{{col-3}}
* [[علوم محیط زیست]]
* [[غارشناسی]]
* [[کانی‌شناسی]]
* [[گوهرشناسی]]
* [[هواشناسی]]
* [[یخ‌شناسی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آسیب‌شناسی]]
* [[انگل‌شناسی]]
* [[بیوانفورماتیک]]
* [[زیست‌شناسی]]
** [[اخترزیست‌شناسی]]
** [[بوم‌شناسی]]
*** [[بوم‌شناسی انسانی]]
*** [[بوم‌شناسی منظر]]
*** [[قوم‌بوم‌شناسی]]
*** [[کشت‌بوم‌شناسی]]
** [[تغذیه]]
** [[جانورشناسی]]
*** [[آبزی‌شناسی]]
*** [[ارتباطات میان جانوران]]
*** [[بندپاشناسی]] <small>([[:en:Arachnology|Arachnology]])</small>
*** [[پرنده‌شناسی]]
*** [[تخم‌پرنده‌شناسی]]
*** [[حشره‌شناسی]]
*** [[خزنده‌شناسی]]
*** [[سخت‌پوست‌شناسی]]
*** [[قوم‌جانورشناسی]]
*** [[کردارشناسی]]
*** [[نخستی‌شناسی]]
{{col-3}}
** [[درون‌ریزشناسی]] <small>([[:en:Endocrinology|Endocrinology]])</small>
** [[دیرین‌زیست‌شناسی]]
** [[زیست‌شناسی انسانی]]
** [[زیست‌شناسی تکاملی]]
** [[زیست‌شناسی دریایی]]
** [[زیست‌شناسی دستگاه‌ها]]
** [[زیست‌شناسی رایانشی]]
** [[زیست‌شناسی رشد]]
*** [[تراتوژن]]
*** [[رویان‌شناسی]]
** [[زیست‌شناسی محاسباتی]]
** [[زیست‌شناسی مولکولی]]
** [[زیست‌شناسی یاخته]]
** [[ژن‌شناسی]]
*** [[ژن‌شناسی جمعیت]]
*** [[ژن‌شناسی رفتاری]]
*** [[ژن‌شناسی مولکولی]]
** [[سرمازیست شناسی]]
** [[علوم اعصاب]]
*** [[علوم اعصاب رفتاری]]
{{col-3}}
** [[کالبدشناسی]]
*** [[کالبدشناسی انسان]]
*** [[کالبدشناسی تطبیقی]]
** [[کرونوبیولوژی]]
** [[گیاه‌شناسی]]
*** [[جلبک‌شناسی]]
*** [[گیاه‌قوم‌شناسی]]
** [[میکروب‌شناسی]]
** [[ویروس‌شناسی]]
*** [[ویروس‌شناسی مولکولی]]
** [[هوازیست‌شناسی]]
* [[زیست‌شیمی]]
* [[زیست‌فیزیک]]
* [[سامانه‌شناسی]]
* [[طبقه‌بندی علمی جانداران]]
* [[فیزیولوژی]]
** [[فیزیولوژی انسان]]
*** [[فیزیولوژی ورزشی]]
* [[قارچ‌شناسی]]
* [[لیمنولوژی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[اخترزیست‌شناسی]]
* [[اخترشناسی]]
** [[اخترشناسی رصدی]]
*** [[اخترشناسی پرتو‌هایپرتوهای ایکس]]
*** [[اخترشناسی پرتو‌هایپرتوهای گاما]]
*** [[اخترشناسی رادیویی]]
*** [[اخترشناسی فرابنفش]]
*** [[اخترشناسی فروسرخ]]
*** [[اخترشناسی مایکروویو]]
*** [[اخترشناسی نور مرئی]]
{{col-3}}
* [[اخترفیزیک]]
** [[اخترشناسی گرانشی]]
*** [[سیاه‌چاله]]
** [[ستاره|اخترفیزیک ستاره‌ای]]
*** [[تکامل ستارگان]]
*** [[خورلرزه‌نگاری]]
*** [[هسته‌زایی ستاره‌ای]]
** [[شبیه‌سازی مستقیم عددی]] در
*** [[اخترفیزیک پرانرژی]]
*** [[پلاسمای اخترفیزیکی]]
{{col-3}}
*** [[تشکیل و تحول کهکشان‌ها]]
*** [[زایش ستارگان]]
*** [[مگنتو هیدرودینامیک]]
*** [[هیدرودینامیک]]
** [[کیهان‌شناسی فیزیکی]]
** [[محیط بین‌ستاره‌ای]]
* [[سیاره‌شناسی]] (همچنین زیربخشی از [[علوم زمین]])
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[اخترفیزیک]]
* [[الکترومغناطیس]]
* [[ترمودینامیک]]
* [[دینامیک شاره‌ها]]
* [[زیست‌فیزیک]]
* [[ژئوفیزیک]]
* [[سرماشناسی]]
* [[صداشناسی]]
* [[مهندسی و علم مواد|علم مواد]]
{{col-3}}
* [[فیزیک اتمی، مولکولی و نوری]]
* [[فیزیک پزشکی]]
* [[فیزیک پلاسما]]
* [[فیزیک حالت جامد]]
* [[فیزیک ذرات]]
* [[فیزیک ریاضی]]
* [[فیزیک کاربردی]]
* [[فیزیک ماده چگال]]
* [[فیزیک محاسباتی]]
{{col-3}}
* [[فیزیک مولکولی]]
* [[فیزیک نظری]]
* [[فیزیک هسته‌ای]]
* [[قوانین حرکت نیوتن]]
* [[مکانیک]]
* [[مکانیک آماری]]
* [[مکانیک جامدات]]
* [[مکانیک کوانتوم]]
* [[نورشناسی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آمار رایانشی]]
** [[داده‌کاوی]]
** [[تحلیل رگرسیون]]
** [[شبیه‌سازی]]
** [[بوت‌استرپینگ (آمار)|بوت‌استرپینگ]]
* [[طراحی آزمایش]]
** [[طراحی بلوک]] و [[تحلیل واریانس]]
** [[روش سطح پاسخ]]
* [[بررسی نمونه‌ای]]
** [[نمونه (آمار)|نظریه نمونه‌گیری]]
{{col-3}}
* [[مدل آماری]]
** [[آمارزیستی]]
*** [[همه‌گیرشناسی]]
** [[تحلیل چندمتغیره]]
*** [[مدل‌سازی معادلات ساختاری]]
*** [[سری زمانی]]
** [[نظریه قابلیت اطمینان]]
** [[کنترل کیفیت]]
{{col-3}}
* [[نظریه آمار]]
** [[نظریه تصمیم‌ها]]
** [[آمار ریاضی]]
*** [[احتمالات]]
** [[روش‌شناسی آمارگیری]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آنالیز ریاضی|آنالیز]]
** [[آنالیز حقیقی]]
*** [[حسابان]]
** [[آنالیز مختلط]]
** [[آنالیز تابعی]]
*** [[نظریه عمل‌گرها]]
** [[آنالیز غیراستاندارد]]
** [[آنالیز هارمونیک]]
*** [[آنالیز فوریه]]
** [[آنالیز پی-ادیک]]
** [[معادلات دیفرانسیل معمولی]]
** [[معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای]]
* [[جبر]]
** [[نظریه گروه‌ها]]
*** [[جانشینی گروه‌ها]]
** [[نظریه حلقه‌ها]]
*** [[جبر جابجایی]]
*** [[جبر ناجابجایی]]
** [[نظریه میدان‌ها]]
** [[جبر خطی]]
** [[جبر چندخطی]]
** [[جبر لی]]
** [[جبر شرکت‌پذیر]]
** [[جبر غیرشرکت‌پذیر]]
** [[جبر عمومی]] (Universal algebra)
** [[جبر همولوژی]]
** Differential algebra
** [[توری (مرتب)|نظریه توری]] ([[نظریه ترتیب]])
** Representation theory
** [[نظریه کا]] (K-theory)
** [[نظریه رده‌ها]]
*** [[نظریه توپوها]] (Topos theory)
{{col-3}}
* [[ریاضیات کاربردی]]
** [[آمار]]
*** [[آمار ریاضی]]
*** [[اقتصادسنجی]]
*** [[آکچوئری]]
*** [[جمعیت‌شناسی]]
** [[نظریه تخمین]]
** [[محاسبات عددی]]
** [[تحقیق در عملیات]]
*** [[بهینه‌سازی ریاضی]]
*** [[برنامه‌ریزی خطی]]
*** [[برنامه‌ریزی پویا]]
*** Assignment problem
*** [[آنالیز تصمیم]]
*** Inventory theory
*** [[زمان‌بندی شغل-فروشگاه]]
*** [[ارزشیابی اختیارات طبیعی]] (Real options valuation)
*** [[تحلیل سامانه‌ها]]
*** [[فرایند تصادفی]]
*** [[نگهداشت بهینه]]
** [[سامانه دینامیک]]
*** [[نظریه آشوب]]
*** [[برخال]]
** [[فیزیک ریاضی]]
*** [[مکانیک کوانتوم]]
*** [[نظریه میدان‌های کوانتومی]]
*** [[گرانش کوانتومی]]
**** [[نظریه ریسمان]]
*** [[مکانیک آماری]]
** [[نظریه محاسبات]]
*** [[نظریه پیچیدگی محاسباتی]]
** [[نظریه اطلاعات]]
** [[رمزنگاری]]
{{col-3}}
** [[ترکیبیات]]
*** [[نظریه کدگذاری]]
** [[نظریه گراف]]
** [[نظریه بازی‌ها]]
* [[منطق ریاضی|منطق]] و [[بنیان‌های ریاضیات]]
** [[منطق شهودی]] <small>([[:en:Intuitionistic logic|Intuitionistic]])</small>
** [[منطق موجهات]]
** [[نظریه برهان]]
** [[نظریه محاسبه‌پذیری]]
** [[نظریه مجموعه‌ها]]
** [[نظریه مدل]]
* [[نظریه احتمالات]]
** [[نظریه اندازه]]
*** Integral geometry
** [[نظریه ارگودیک]]
** [[فرایند تصادفی]]
* [[نظریه اعداد]]
** [[نظریه تحلیلی اعداد]]
** [[نظریه جبری اعداد]]
** [[نظریه هندسی اعداد]]
* [[هندسه]] و [[توپولوژی]]
** [[توپولوژی عمومی]]
** [[توپولوژی جبری]]
** [[توپولوژی هندسی]]
** [[توپولوژی دیفرانسیل]]
** [[هندسه جبری]]
** [[هندسه دیفرانسیل]]
** [[هندسه تصویری]] (Projective geometry)
** [[هندسه آفین]]
** [[هندسه نااقلیدسی]]
** [[هندسه محدب]]
** [[هندسه گسسته]]
** [[هندسه انتگرال]]
** [[هندسه منیفلد]]
** [[هندسه ناجابجایی]]
{{col-end}}
=== علوم رایانه ===
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[الگوریتم]]
** [[الگوریتم توزیعی]]
** [[الگوریتم موازی]]
** [[الگوریتم‌های تصادفی]]
* [[امنیت رایانه‌ای]]
** [[رمزنگاری]]
** Fault-tolerant system
* [[تعامل انسان و رایانه]]
* [[رایانش توزیع‌شده]]
** [[رایانش مشبک]]
* رایانش در [[ریاضیات]]، [[علوم طبیعی]] و [[طب]]
** [[ریاضیات رایانشی]]
** [[زیست‌شناسی رایانشی]]
** [[شیمی محاسباتی]]
** [[علم محاسبه]]
** [[علوم محاسباتی اعصاب]]
** [[فیزیک محاسباتی]]
** Computational number theory
** [[محاسبات عددی]]
** [[محاسبات نمادین]]
** [[مهندسی مبتنی بر رایانه]]
*** [[دینامیک محاسباتی سیالات]]
*** [[روش اجزاء محدود]]
* رایانش در [[علوم اجتماعی]]، [[هنر]] و [[علوم انسانی]]
** [[اقتصاد رایانشی]]
** [[جامعه‌شناسی رایانشی]]
** [[علوم انسانی دیجیتال]]
** [[مهندسی مالی]]
* [[رایانش موازی]]
{{col-3}}
** [[ابررایانه]]
* [[رایانه کوانتومی]]
* [[رایانه و جامعه]]
** [[انفورماتیک اجتماعی]]
** [[انفورماتیک انسانی]]
** [[پیشینه سخت‌افزار رایانه]]
** [[پیشینه علوم رایانه]]
* [[زبان‌های برنامه‌نویسی]]
** [[پارادایم برنامه‌نویسی|پارادایم‌های برنامه‌نویسی]]
*** [[برنامه‌نویسی تابعی]]
*** [[برنامه‌نویسی چندپارادایمی]]
*** [[برنامه‌نویسی دستوری]]
*** [[برنامه‌نویسی شیءگرا]]
*** [[برنامه‌نویسی منطقی]]
** [[مترجم (رایانه)|مترجم‌ها]]
** [[معناشناسی برنامه]]
** [[نظریه نوع‌ها]]
* [[سیستم‌عامل]]
* [[شبکه رایانه‌ای]]
** [[اینترنت]]، [[وب جهان‌گستر]]
** [[رایانش ابری]]
** [[رایانش فراگیر]]
** [[شبکه بی‌سیم]]
** [[نظریه اطلاعات]]
* [[علوم اطلاعات]]
** [[بازیابی اطلاعات]]
** [[پایگاه داده]]
*** [[پایگاه داده توزیعی]]
*** [[پایگاه داده شی‌گرا]]
{{col-3}}
*** [[پایگاه داده‌های رابطه‌ای]]
** [[چندرسانه‌ای]]، [[فرارسانه]]
** [[داده‌کاوی]]
** [[مدیریت اطلاعات]]
** [[مدیریت داده]]
** [[مدیریت دانش]]
* [[گرافیک رایانه‌ای]]
** [[پردازش تصویر]]
** [[مصورسازی (گرافیک کامپیوتری)|مصورسازی]]
* [[معماری کامپیوتر]]
** طراحی VLSI
* [[مهندسی نرم‌افزار]]
** [[روش‌های صوری]]
* [[نظریه محاسبات]]
** [[نظریه پیچیدگی محاسباتی]]
** [[نظریه محاسبه‌پذیری]]
** [[نظریه ماشین‌ها]]
** [[نظریه هم‌روندی]]
* [[هندسه محاسباتی]]
* [[هوش مصنوعی]]
** [[رباتیک]]
** [[سامانه‌های خبره]]
** [[علوم شناختی]]
*** [[استدلال خودکار]]
*** [[بینایی رایانه‌ای]]
*** [[پردازش زبان‌های طبیعی]]
*** [[یادگیری ماشینی]]
**** [[شبکه عصبی مصنوعی]]
**** [[ماشین بردار پشتیبانی]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[سامانه‌های پیچیده]]
* [[سایبرنتیک]]
* [[نظریه کنترل]]
** [[مهندسی کنترل]]
** [[سامانه کنترل]]
** [[سامانه دینامیک]]
* [[تحقیق در عملیات]]
* [[پویایی‌شناسی سامانه‌ها]]
{{col-3}}
* [[مهندسی سامانه‌ها]]
** [[تحلیل سامانه‌ها]]
* [[نظریه سامانه‌ها]]
** [[نظریه سامانه‌های روبه‌رشد]]
** [[نظریه سامانه‌ها|نظریه سامانه‌های عمومی]]
** [[نظریه سامانه‌های پویا]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[منطق ریاضی]]
** [[منطق شهودی]] <small>([[:en:Intuitionistic logic|Intuitionistic]])</small>
** [[منطق موجهات]]
** [[نظریه برهان]]
** [[نظریه محاسبه‌پذیری]]
** [[نظریه مجموعه‌ها]]
** [[نظریه مدل]]
{{col-3}}
* [[منطق فلسفی]]
** [[استدلال منطقی]]
** [[منطق موجهات]]
*** [[منطق تکلیفی]] <small>([[:en:Deontic logic|Deontic]])</small>
*** [[منطق اعتقادی]] <small>([[:en:Doxastic logic|Doxastic]])</small>
{{col-3}}
* [[منطق در علوم رایانه]]
** [[برنامه‌نویسی منطقی]]
** [[روش‌های صوری]] ([[درست‌سنجی صوری]])
** [[معناشناسی زبان‌های برنامه‌نویسی]]
** [[منطق‌های چند‌ارزشیچندارزشی]]
*** [[منطق فازی]]
** [[نظریه نوع‌ها]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آموزش مصرف‌کننده]]
* [[آموزش نقادانه]]
* [[برنامه درسی]] و آموزش
** [[آموزش ابتدایی]]
** [[آموزش متوسطه]]
** [[آموزش عالی]]
** [[آموزش استثنایی]]
** [[آموزش پرستاری]]
** [[آموزش پزشکی]]
** [[آموزش جایگزین]]
** [[آموزش حقوق]]
** [[آموزش خواندن]]
** [[آموزش دوزبانه]]
** [[آموزش دینی]]
** [[آموزش ریاضیات]]
** [[آموزش زبان]]
** [[آموزش شیمی]]
** [[آموزش صلح و هم‌زیستی]]
{{col-3}}
** [[آموزش علم]]
** [[آموزش فناوری]]
** [[آموزش فنی و حرفه‌ای]]
** [[آموزش فیزیک]]
** [[ترویج و آموزش کشاورزی|آموزش کشاورزی]]
** [[آموزش مسائل جنسی]]
** [[آموزش مشاوره]]
** [[آموزش موسیقی]]
** [[آموزش نظامی]]
** [[آموزش هنر]]
** [[تربیت بدنی]]/[[مربی (ورزش)|مربی ورزشی]]
** [[جامعه‌شناسی آموزش]]
** [[یادگیری از طریق همیاری]] <small>([[:en:Cooperative learning|Cooperative learning]])</small>
** [[یادگیری در حد تسلط]] (<small>[[:en:Mastery learning|Mastery learning]]</small>)
* Educational leadership
* [[دانشگاه آنلاین]]
* [[فلسفه آموزش و پرورش]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آموزش مصرف‌کننده]]
* [[خانه‌داری]]
* [[طراحی داخلی]]
{{col-3}}
* [[تغذیه]]
** [[مدیریت تهیه غذا]]
* [[پارچه]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[روزنامه‌نگاری]]
** [[روزنامه‌نگاری رادیو تلویزیونی]]
** [[رسانه جدید|روزنامه‌نگاری رسانه جدید]]
** [[روزنامه‌نگاری ورزشی]]
** [[روزنامه‌نگاری|روزنامه‌نگاری چاپی]]
* [[مطالعات رسانه]] ([[رسانه‌های گروهی]])
** [[روزنامه]]
** [[مجله]]
** [[رادیو]]
** [[تلویزیون]]
*** [[مطالعات تلویزیون]]
** [[اینترنت]]
{{col-3}}
* [[ارتباطات]]
** [[ارتباط غیرکلامی]]
** [[گفتار|ارتباط کلامی]]
** [[ارتباطات بین‌فرهنگی]]
** [[ارتباطات جهانی]]
** [[ارتباطات سازمانی]]
** [[ارتباطات محیط زیست]]
** [[ارتباطات میان جانوران]]
** [[بازاریابی]]
** [[تبلیغات]]
** [[تبلیغات سیاسی]]
** [[ترجمه (زبان)|ترجمه]]
** [[روابط عمومی]]
** [[طراحی ارتباطات]]
** [[نظریه ارتباطات]]
** [[نگارش فنی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ارگونومی]]
* [[بیومکانیک]] / [[بیومکانیک ورزشی]]
* [[تربیت بدنی]]
* [[تناسب اندام]]
** [[ایروبیک]]
** [[مربی ورزشی خصوصی]]
* [[جامعه‌شناسی ورزش]]
* [[حرکت‌شناسی]]
* [[رقص]]
{{col-3}}
* [[روان‌شناسی ورزش]]
* [[ژورنالیسم ورزشی]]
* [[سکسولوژی]]
* [[اسباب‌بازی|طراحی اسباب‌بازی]]
* [[طراحی بازی رایانه‌ای]]
* [[فیزیولوژی ورزشی]]
* [[مدیریت ورزشی]]
* [[مربی (ورزش)|مربی ورزشی]]
* [[مطالعات اوقات فراغت]]
{{col-3}}
{{col-end}}
 
=== علوم بهداشت و درمان ===
{{اصلی|علم بهداشت}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ارتوپتیک]]
* [[انفورماتیک پزشکی]]
* [[بهداشت عمومی]]
* [[بینایی‌سنجی]]
* [[پادرمانی]]
* [[پرتوشناسی]]
* [[پرستاری]]
** [[مامایی]]
** [[نظریه پرستاری]]
* [[پزشکی]]
** [[آسیب‌شناسی]]
** [[استخوان‌پزشکی]] (ارتوپدی)
*** [[پزشکی ورزشی]]
*** [[پیوند مفصل]]
*** [[جراحی پا و زانو]]
*** [[جراحی دست]]
*** [[جراحی شانه]]
** [[بیماری عفونی]]
** [[هوشبری|هوش‌بری]]
*** [[بی‌حسی موضعی]]
*** [[مدیریت درد]]
** [[پزشکی داخلی]]
** [[پزشکی زایمان]]
** [[پزشکی زنان]]
** [[پزشکی کودکان]]
** [[پزشکی گوش و حلق و بینی]]
** [[پیرپزشکی]]
** [[پیشگیری پزشکی]]
** [[جراحی مغز و اعصاب]]
** [[چشم‌پزشکی]]
** [[خون‌شناسی]]
** دانش [[پزشکی قانونی]]
** [[درماتولوژی]]
{{col-3}}
** [[درون‌ریزشناسی]] (Endocrinology)
** [[مرض قند|دیابتولوژی]]
** [[سرطان‌شناسی]]
** [[طب اورژانس]]
*** [[سم‌شناسی پزشکی]]
** [[عصب‌شناسی]]
** [[قلب‌شناسی]]
** [[کلیه‌شناسی]]
** [[همه‌گیرشناسی]]
* [[پزشکی خواب]]
* [[پزشکی فیزیکی و توانبخشی]]
* [[پزشکی ورزشی]]
* [[تغذیه]] و [[متخصص تغذیه]]
* [[تناسب اندام]]
** [[حرکت‌شناسی]]
** [[ورزش هوازی]]
* [[جراحی]]
** [[تروماتولوژی]]
** [[جراحی پلاستیک]]
** [[جراحی ضدچاقی]]
** [[جراحی قلب و سینه]]
** [[جراحی مغز و اعصاب]]
* [[داروسازی]]
* [[دامپزشکی]]
* [[دندان‌پزشکی]]
** [[ارتودنسی]]
** [[برسازی درون‌کاشت دندانی]]
** [[بهداشتکار دهان]] و [[همه‌گیرشناسی]]
** [[پروتز دندان]]
** [[پریودنتولوژی]]
** [[جراحی دندان]]
** [[جراحی دهان و فک و صورت]]
** [[ریشه‌درمانی]]
{{col-3}}
* [[روان‌پزشکی]]
** [[پزشکی اعتیاد]]
* [[روان‌شناسی]]
** [[پزشکی رفتاری]]
** [[روان‌شناسی بالینی]]
** [[روان‌شناسی پزشکی]]
** [[روان‌شناسی سلامت]]
** [[روان‌شناسی مشاوره‌ای]]
* [[روماتولوژی]]
* [[شش‌شناسی]]
* [[فناوری بهداشت]]/[[آسیب‌شناسی بالینی]]/[[علوم آزمایشگاهی]]
** [[انگل‌شناسی]]
** [[ایمنی‌شناسی]]
** [[بافت‌شناسی]]
** [[بیوشیمی بالینی]]
** [[خون‌شناسی]]
** [[زیست‌شناسی سلولی]]
** [[ژنتیک مولکولی]]
** [[سیتوژنتیک]]
** [[میکروبیولوژی پزشکی]]
** [[هم‌ایستایی]]
* [[فیزیوتراپی]]
* [[کاردرمانی]]
* [[کبدشناسی]]
* [[گفتاردرمانی]]
* [[مراقبت‌های اولیه]]
** [[پزشک عمومی]]
* [[میزراه‌پزشکی]] (اورولوژی)
** [[آندرولوژی]]
* Recreational therapy
{{col-end}}
=== کسب و کار ===
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[اخلاقیات کسب و کار]]
* [[بازاریابی]]
* [[تجارت خارجی]]
* [[تحلیل کسب و کار]]
* [[حسابداری]]
* [[حقوق تجارت]]
* [[روابط صنعتی|روابط صنعتی و کار]]
{{col-3}}
** [[اقتصاد کار]]
** [[تاریخ کار]]
** [[مذاکرات جمعی کار]] <small>(Collective bargaining)</small>
** [[مطالعات سازمانی]]
** [[منابع انسانی]]
* [[سامانه‌های اطلاعاتی]]
** [[انفورماتیک پزشکی]]
** [[سامانه اطلاعاتی مدیریتی]]
{{col-3}}
* [[علم مالی]]
* [[علوم سامانه‌ها]]
* [[فناوری اطلاعات]]
* [[کارآفرینی]]
* [[کسب و کار الکترونیک]]
* [[مدیریت بازرگانی]]
* [[مدیریت ریسک]] و [[بیمه]]
* Purchasing
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[آبزی‌پروری]]
* [[اقتصاد کشاورزی]]
** [[مهندسی سامانه‌های زیستی]]
** [[مهندسی صنایع غذایی]]
* [[برزشناسی]]
* [[حشره‌شناسی]]
* [[خاک‌شناسی زراعی]]
* [[دامداری]]
{{col-3}}
* [[شراب‌شناسی]]
* [[علوم غذایی]]
* [[کشاورزی بوم‌شناختی]]
* [[گیاه‌شناسی|علم کاشت]]
** [[میوه‌پروری]]
* [[مهندسی فضای سبز]]
* [[موپروری]]
* [[هیدرولوژی]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[بوم‌شناسی تفریحگاه‌ها]]
* [[پرورش جنگل]]
* [[سم‌شناسی]]
* [[سیاست محیط زیست]]
* [[مدیریت منابع محیط زیست]]
** [[شکاربانی|مدیریت حیات وحش]]
{{col-3}}
** [[مدیریت زمین]]
** [[مدیریت سواحل]]
** [[مدیریت شیلات]]
** [[مدیریت منابع طبیعی]]
* [[مطالعات پایایی]]
** [[توسعه پایا|توسعه‌ی پایا]]
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[معماری]] و [[طراحی]]
** [[برنامه‌ریزی شهری]]
** [[طراحی داخلی]]
** [[معماری منظر]]
* [[نگاهداشت ساختمان‌های قدیمی]]
{{col-3}}
* [[ارتباط دیداری]]
** [[هنر گرافیک]]
*** [[طراحی فونت]]
** [[طراحی رابط کاربری]]
** [[نقشه‌کشی]]
{{col-3}}
* [[طراحی صنعتی]]
** [[ارگونومی]]
** [[طراحی بازی رایانه‌ای]]
** [[طراحی اسباب‌بازی]]
* [[طراحی مد]]
* [[طراحی پارچه]]
{{col-end}}
 
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[فیزیک مهندسی]]
* [[مهندسی ابزار دقیق]]
* [[مهندسی الکترونیک]]
* [[مهندسی ایمنی]]
* [[مهندسی برق]]
* [[مهندسی بوم‌شناسی]]
* مهندسی [[تضمین کیفیت]]
* [[مهندسی رایانه]]
* [[مهندسی زیستی]]
** [[مهندسی پزشکی]]
** [[مهندسی زیست‌مکانیک]]
* [[مهندسی سازه]]
* [[مهندسی سامانه‌ها]]
* [[مهندسی شیمی]]
* [[مهندسی صنایع]]
{{col-3}}
* [[مهندسی عمران]]
** [[زمین‌شناسی مهندسی]]
** [[مهندسی بزرگراه]]
** [[مهندسی ترابری]]
** [[مهندسی خاک و پی]]
** [[مهندسی زمین‌لرزه]]
* [[مهندسی کشاورزی]]
** [[صنایع غذایی]]
* [[مهندسی کنترل]]
* [[مهندسی محیط زیست]]
* [[مهندسی مخابرات]]
* [[مهندسی معدن]]
* [[مهندسی معماری]]
* [[مهندسی معماری دریایی]]
** [[مهندسی طراحی و تعمیر موتور کشتی]]
** [[مهندسی طراحی کشتی]]
{{col-3}}
* [[مهندسی مکانیک]]
** [[مهندسی ساخت و تولید]]
* [[مهندسی نانو]]
* [[مهندسی نرم‌افزار]]
* [[مهندسی نفت]]
* [[مهندسی هسته‌ای]]
* [[مهندسی هوافضا]]
* [[مهندسی و علم مواد|مهندسی مواد]]
** [[مهندسی پلیمر]]
** [[مهندسی سرامیک]]
** [[مهندسی متالورژی]]
* [[مهندسی وسائل نقلیه]]
** [[مهندسی خودرو]]
{{col-3}}
{{col-end}}
== منابع ==
{{آغاز چپ‌چین}}
* Andrew Abbott, ''Chaos of Disciplines'' University Of Chicago Press 2001 ISBN 0-226-00101-6
* Alexandra Oleson & John Voss (eds) ''The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920'' Johns Hopkins University Press 1979 ISBN 0-8018-2108-8
* US Department of Education Institute of Education Sciences. [http://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/default.aspx?y=55 ''Classification of Instructional Programs'' (CIP)]. National Center for Education Statistics.
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:رشته‌های آکادمی دانشگاهی]]
[[رده:رشته‌های دانشگاهی]]
[[رده:فهرست‌های مربوط به علوم]]
[[رده:فهرست‌های آموزشی]]
[[رده:فهرست‌های مربوط به علوم]]
۸۳۴٬۶۱۵

ویرایش