تفاوت میان نسخه‌های «قوم‌نگاری»

۲۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
افزودن متن در بخش «مقدمه»
جز (ویرایش جزئی در کل مقاله)
(افزودن متن در بخش «مقدمه»)
«'''مردم نگاری''' Ethnographie» یکی از مهم ترین روش های پژوهش در مطالعات [[مردم‌شناسی]] است. کهدر اواخر قرن 18 به منظور شناخت شیوه زندگی مردم قاره های دیگر به وسیله اروپائیان به کار برده شد و در قرن 19 رونق گرفت. بر مشاهده همراه با مشارکت در زندگی جامعه مورد مطالعه، مصاحبه و توصیف مبتنی است و با روش های کمی، پرسشنامه‌ای و مبتنی بر [[آمار]] در سایر [[علوم انسانی]] تفاوت دارد. در [[پژوهش]] مردم نگاری ، زمینه [[پژوهش]] و گروه انسانی باید محدود و کوچک باشد تا تعداد محدودی پژوهشگر از این طریق بتوانند منطقه را مورد مطالعه قرار دهند. از این روست که مطالعه مونوگرافی (تک نگاری) در حوزه مطالعات [[مردم شناسی]] اهمیت بسیار دارد. تحلیل مردم شناسانهٔ جنبه های مختلف گروه های انسانی مبتنی بر مطالعه مردم نگاری حوزه مورد بررسی است که به ویژگی های اقلیمی، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی، سیاسی، حکومتی، آیین ها و مراسم، اعتقادات و باورها، [[هنر]]، ادبیات شفاهی و سایر شئون و جزئیات و جنبه های زندگی می پردازد.<ref>بسنیه 4</ref>
 
==تعریف==
مردم نگاری عبارت است از مطالعه دقیق و همه جانبهٔ تظاهرات مادی و غیر مادی فعالیت های انسانی در جامعه ای محدود. این تعریف و خصوصاً اصطلاحات «دقیق» و «همه جانبه»، باعث شده است که مردم نگاری و [[مردم شناسی]] اشتباه شود. اما عبارت «تظاهرات مادی و غیر مادی فعالیت های انسانی»، قلمرو مردم نگاری را محدود می کند. به تعبیری دیگر، مردم نگاری را می توان مطالعهٔ توصیفی مردم نامید. منتهی این توصیف دارای آن چنان نظم و ضوابط حساب شده ای است که می تواند جوابگوی مطالعات و تجزیه و تحلیل های بعدی قرار گیرد. مردم نگاری، معمولاً به طرح [[فرضیه]] و [[نظریه]] نمی پردازد. زیرا مردم نگاری ها به منزلهٔ گزارش هایی توصیفی برای به دست آوردن اطلاعات است و در نتیجه مقایسه، [[فرضیه]] و اظهار نظر یا [[نظریه]] در مراحل بعدی قرار دارد.<ref>روح الامینی 97</ref>
 
==هدف==
هدف مردم نگاری، تهیهٔ مونوگرافی و گزارش های نسبتاً کاملی از همه مسائل مربوط به یک واحد اجتماعی و قابل تفکیک است و نیز سبب می شود، [[مردم شناسی]] با روش «مقایسه ای» و ترکیب آن ها به نتیجه گیری کلی برسد.<ref>فربد 2</ref>
۳۵۱

ویرایش