تفاوت میان نسخه‌های «رستم‌التواریخ»

جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
رستم التواریخ چنین به پایان می رسد :{{سخ}}
«این کتاب مستطاب يازده سال پيش از ظهور حضرت خليفه‌الله صاحب‌الامر به‌دست رستم‌الحکما غلام آن جناب نوشته شد و همان سلطان صاحبقراني که عرب هاشمي نسب و سفاک روس و اهل انکار است و در سال هزار و دويست و شصت و دو از جانب ارض غري بيرون مي‌آيد و عالمگير است. بي شک و شبهه صاحب‌الزمان همان است...»{{سخ}}
نویسنده [[محمد شاه قاجار]] را نایب [[امام زمان]] معرفی کرده است و بشارت ظهور را در ۱۲۶۰ یا ۱۲۶۲ داده است . بنا به گفته عبدالله شهبازی با این صحبت ها زمینه پذیرش باب ([[سید علی‌محمد باب]]) را در [[محمد شاه]] قاجار و رجال دربار قاجار فراهم آورده است . <ref>[http://www.shahbazi.org/pages/Rustam_Al_Tavarikh_Babism.htm «رستم‌التواريخ» و «بشارت ظهور»]</ref><ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=جعفریان|نام=رسول|عنوان=چگونه شرایط برای ادعای علی محمد باب فراهم شد؟|نشانی=http://www.khabaronline.ir/detail/270741/weblog/jafarian|ناشر=[[خبرآنلابن]]|تاریخ بازبینی=۱۵ آوریل ۲۰۱۴}}</ref>
 
== نمونه ای از متن کتاب ==