تفاوت میان نسخه‌های «گره‌های لنفاوی»

بدون خلاصه ویرایش
 
== وظایف گره های لنفاوی ==
در داخل '''[[لنف|مایع لنفاوی]]''' گره های لنفاوی (شامل [[لنفوسیت|لنفوسیت ها]])، یک نوع از '''[[گلبول سفید|گلبول های سفید]]''' خون وجود دارد که به طور مداوم از طریق '''غدد لنفاوی''' و جریان خون، مولکولهای موجود در [[دیواره سلولی]] باکتری و یا مواد شیمیایی مترشحه از باکتری ها موسوم به آنتی ژن، سلول آنتی ژن اختصاصی ارائه مي دهند براي مثال مانند انتقال سلولهای دندریتیک به داخل [[سیستم لنفاوی]] و سپس به غدد لنفاوی. در پاسخ به [[آنتی ژن]]، [[لنفوسیت]] در گره های لنفاوی یک [[آنتی بادی]] که به بیرون رفتن از گره های لنفی به گردش خون كمك ميكند، براي تولید پاتوژن آنتی ژن كه با هدف قرار دادن آن برای نابودی توسط سلول های دیگر عمل ميكنند، مکمل است. سایر سلولهای سیستم ایمنی بدن، برای مبارزه با عفونت و بيماري به غدد لنفاوی فرستاده و در نتيجه افزایش تعداد سلول های سیستم ایمنی بدن در مبارزه با [[عفونت]] ها، گره را گسترش و متورم ميكنند.
 
== سیستم لنفاوی ==
۷۸

ویرایش