تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ کشور جمهوری آذربایجان»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
 
=== غزنویان و سلجوقیان ===
در اوایل قرن پنجم شمسی [[غزنویان]] بر قسمتی از منطقه مسلط شدند. آنان اولین حکومت ترک تبار در منطقه بودند که در تغییر ترکیب جمعیتی آذربایجان نقش عمده‌ای داشتند. بدنبال غزنویان [[سلجوقیان]] که حکومتی ترک تبار بودند بر منطقه حاکم شدند. این دوران، دوران شکوفایی ادبیات فارسی در منطقه نیز می‌باشد. مشهورترین شاعران این دوران، [[نظامی گنجوی]] و [[خاقانی شروانی]] می‌باشند.<ref>http://books.google.com/books?id=-eMcn6Ik1v0C&pg=PA7&sig=njHz1tUfPk-uqSpdUzHIbL99wvg#v=onepage&q=&f=false</ref>
 
=== حمله مغول و تیمور ===
در قرون سیزده و چهارده میلادی با هجوم مغولها و تاتارها (تیمور لنگ) سلسله‌های محلی ور افتادند.
در قرن پانزده میلادی خانات محلی تحت سلطه [[آق قویونلو]]‌ها، تا به سلطنت رسیدن [[شاه اسماعیل صفوی]] به قسمت عمده اران، شروان و قره باغ تسلط داشتند. آران و شروان (جمهوری آذربایجان) جزو اولین مناطقی بود که شاه اسماعیل یکم صفوی تحت سلطه خود در آورد. بعد از جنگ تاریخی [[چالدران]] این منطقه به اشغال ترکان [[عثمانی]] درآمد تا دو باره هشتاد سال بعد ایرانیان([[شاه عباس]]) موفق به بازپسگیری این منطقه شدند.
 
=== افشاریه و قاجاریه ===
۳۰

ویرایش