تفاوت میان نسخه‌های «پروتئینوری»

بدون خلاصه ویرایش
eMedicineTopic = ۹۴ |
MeshID = D011507 |}}
'''پروتئینوری''' {{انگلیسی|Proteinuria}} به معنی وجود مقادیر غیرطبیعی پروتئین در ادرار می‌باشد. پروتئینوری یکی از علائم شایع بیماریهای کلیوی می باشد.
یکی از بیماریهای شایع و خطرساز برای کلیه پروتئینوری می‌باشد و درصد بالایی از نارسایی کلیه‌ها را به خود اختصاص داده است. پروتئینوری به معنی وجود مقادیر غیرطبیعی پروتئین در ادرار می‌باشد.
== مکانیسم ==
کلیه‌های سالمکلیه‌ها مواد زائد حاصله از سوخت و ساز سلولی را از بدن خارجدفع می‌کندمی‌کنند ولی از خروج مواد مورد نیاز همانند پروتئینها و غیره جلوگیری می‌کندمی‌کنند که این امر نیز بستگی به سایز و شارژ مولکولهای پروتئین دارد. بسیاری از پروتئینها بزرگتربزرگ بوده و نمی‌توانند از فیلترهای گلومرولولی عبور کنند. مگر اینکه کلیه‌ها آسیب دیده باشند و از طرفی پروتئینهای کوچکتر به راحتی از دیواره گلومرول عبور کرده اما دفع نمی‌شوند. بلکه به خاطر نیاز بدن مجدداً در توبولهای پروگزیمال جذب می‌شوند و به خون برمی‌گردند. بنابراین پروتئینوری نشان دهنده آسیب به کلیه‌ها می‌باشد. لازم است بدانیم که افراد طبیعی کمتر از ۱۵۰ میلیگرم پروتئین و ۳۰ میلیگرم آلبومین در روز از طریق ادرار دفع می‌کنند.
 
== طبقه بندی ==