تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:رویدادهای کنونی»

خنثی‌سازی ویرایش 12518582 توسط Nsm1393 (بحث)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
(خنثی‌سازی ویرایش 12518582 توسط Nsm1393 (بحث))
{{نحش}}
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 7370%; float: right; margin-bottom: 1em; margin-right:5px; text-align: right; border: 1px solid #333333; font-family: Tahoma"
|- style="background-color: #B0C4DE"
| style="padding-top: 2px; padding-bottom: 2px" | '''سرخط خبرها'''{{ف|۳۰}} '''[[امروز]]:''' [[{{CURRENTDAYNAME}}]]، [[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] [[{{CURRENTYEAR}} (میلادی)|{{CURRENTYEAR}}]]  |  {{#time:[[xij xiF]] [[xiY]]}} {{#time:}}{{سخ}}
 
<!-- لطفاً به نوشته‌های بالای این خط دست نزنید. ضمناً مثالی از الگوی شروع هر بخش جدید: -->{{پاک‌کن}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۰0}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۰0}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۰0}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۰0}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[[پرونده:Wikinews-logo.svg|right|50 px]] [{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۰0}}
|action=edit}} {{نستعلیق|'''ویرایش رویدادهای امروز'''}}] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۱1}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۱1}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۱1}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۱1}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۱1}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای دیروز] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۲2}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۲2}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۲2}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۲2}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۲2}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای دو روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۳3}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۳3}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۳3}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۳3}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۳3}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای سه روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۴4}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۴4}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۴4}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۴4}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۴4}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای چهار روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۵5}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۵5}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۵5}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۵5}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۵5}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای پنج روز پیش] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۶6}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|۶6}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۶6}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۶6}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|۶6}}
|action=edit}} ویرایش رویدادهای شش روز پیش] }}
<center>{{الگو:رویدادهای ماهانه}}</center>