گزاره تحلیلی–ترکیبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
تمایز و تقسیم‌بندیِ [[گزاره‌ها]] به '''آناکاوی''' یا '''تحلیلی''' (analytic) و '''همنهادی''' یا '''تألیفی''' یا '''ترکیبی''' (synthetic) کارِ [[کانت]] فیلسوفِ آلمانیِ قرنِ هجده در کتاب [[سنجش خرد ناب]] است.<ref>Critique of Pure Reason ۱۷۸۱/۱۹۹۸، A۶-۷/B۱۰-۱۱</ref> پس از وی، این تقسیم‌بندی موردِ قبول و استفادهٔ بسیاری از فیلسوفان قرار گرفت. [[کواین]] در مقاله معروف خود تحت عنوان [[دو حکم جزمی تجربه‌گرایی]] این تقسیم‌بندی را زیر سؤال برد.
 
== گزاره آناکاوی ==
۶۹

ویرایش