تفاوت میان نسخه‌های «خودشناسی»

جز
جز
 
==خودشناسی اسلامی==
خودشناسی تنها علمی است که در آن انسان را به خود او مراجعه میدهنمیدهند و مسایل آن از نوع تفکر و استدلال عقلی نیست بلکه از نوع درک و شهود و وجدان کردن است.
در این دوره فقط شیخ حسین نوروزی در زمینه آموزش خودشناسی و مفاهیم آن فعالیت دارد.
 
 
==منابع==
۶۱

ویرایش