تفاوت میان نسخه‌های «حافظ به روایت کیارستمی»

در این کتاب اشعار موضوع بندی شده اند و این موضوع بندی در 18 فصل انجام شده است. هر فصل عنوانی دارد که برگرفته از اشعار حافظ می باشد. در این کتاب فقط به نوشتن مطلعی از یک غزل اکتفا شده است نه تمامی غزل. و در هرفصل اشعار مربوط به یک تم و موضوع گرد آوری شده است. این روش، خواندن اشعار حافظ را برای خواننده آسانتر می کند.
 
بهاءالدین خرمشاهی محققحافظ پژوه سرشناس در مقدمه کتاب خطاب به کیارستمی می نویسد:
"حسن کار شما این است که به قیمت برجسته سازی ابیات کمتر مشهور، کمتر از اشعار خیلی معروف و ضرب المثل شده حافظ استفاده کرده اید، حاصل کار شما یک تنوع هنری مهم در کار و بار شعر و حافظ پژوهی است." <ref> مقدمه حافظ به روایت کیارستمی</ref>