تفاوت میان نسخه‌های «محمد بن سعد بن منیع»

 
==نام و نژاد==
ابن سعد در [[بصره]] زاده شد و از این رو او ابن سعد بصری خوانده اند. او از [[موالی]] بود و بیش‌تر تذکره‌نویسان، از جمله شاگرذان اش [[ابن ابی‌دنیا]] و [[بلاذری]]، او را از موالی [[بنی‌هاشم]] و برخی دیگر از موالی [[بنی‌زهره]] می‌دانند.
 
==کارها==
[[طبقات الکبری]]