تفاوت میان نسخه‌های «۱۳۰۲ (خورشیدی)»

* [[۲۳ تیر]] - [[علی‌نقی منزوی]]، کتابشناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۹]])
* [[۴ شهریور]] - [[یعقوبعلی شورورزی]]، کشتی‌گیر ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۸]])
* [[۲ مهر]] - [[خلیل خطیب رهبر]]، ادیب و پژوهشگر ایرانی
* [[۱۶ مهر]] - [[عبدالحسین نوایی]]، تاریخ‌نگار ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۳]])
* [[۲۹ مهر]] - [[ساموئل خاچیکیان]]، فیلم‌ساز ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۰]])
 
* [[طلعت بصاری]]، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی ایرانی
* [[خلیل خطیب رهبر]]، ادیب و پژوهشگر ایرانی
* [[گودرز احمدی]]، چهره ماندگار مهندسی مکانیک و هوافضا
* [[محمدرضا خاتمی بروجردی]]، فقیه اصولی و فیلسوف سینوی ایرانی