استان دونتسک: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۳۸ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''استان دونتسک''' {{اوکراینی|'''Донецька область'''}} از استان‌های شرقی کشور [[اوکراین]] است.
 
این استان با حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین استان اوکراین است. مرکزو اینبا استانمساحتی شهربالغ [[دونتسک]]بر می‌باشد.26900 حدودکیلومتر 57مربع تقریبا 4.4 درصد از مردممساحت استانکل دونتسکاوکراین ازرا نژادتشکیل اوکراینیمی ودهد. 38مرکز درصداین روساستان تبارشهر و[[دونتسک]] حدودمی‌باشد. 5این درصداستان ازکه سایردر نژادهاجنوب هستند.شرق ولیاوکراین بهواقع لحاظشده زبانتا تکلم،نوامبر حدودسال 751961 درصدبا مردمنام استان دونتسکاستالینو به زبانافتخار روسیژوزف تکلماستالین شناخته می کنندشده واست. تنها 24 درصد به زبان اوکراینی صحبت می کنند.
حدود 57 درصد از مردم استان دونتسک از نژاد اوکراینی و 38 درصد روس تبار و حدود 5 درصد از سایر نژادها هستند. ولی به لحاظ زبان تکلم، حدود 75 درصد مردم استان دونتسک به زبان روسی تکلم می کنند و تنها 24 درصد به زبان اوکراینی صحبت می کنند.
{{سخ}}
در ادامه تحولات اوکراین در سال 2014 و پس از رای مردم کریمه به جدا شدن کریمه از اوکراین، روز 12یکشنبه 11 ماه May سال 2014 استان دونتسک همزمان با استان لوهانسک شاهد برگزاری یک همه پرسی به منظور کسب استقلال از کی یف بود.
{{سخ}}
برگزارکنندگان این همه پرسی اعلام کردند که حدود ۹۰ درصد از رای دهندگان در دونتسک به خودمختاری استان دونتسک رای مثبت داده اند.
کاربر ناشناس