باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۴ مرداد]] - [[حاج حسن خان شیرکوند]]، خوش‌نویس ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۲]])
* [[مرداد]] - [[محمدتقی جعفری]]، فیلسوف اسلامی و مولوی‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۷]])
* [[۵ مهر]] - [[احمدرضا پهلوی]]، پنجمین پسر رضا شاه پهلوی (درگذشت [[۱۳۶۰]])
* [[۱۶ مهر]] - [[ایرج افشار]]، پژوهشگر، ایران‌شناس و کتاب‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۹]])
* [[۳ آذر]] - [[محمدعلی خنجی]]، اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۵۰]])
* [[۱ دی]] - [[محمدحسین تمدن جهرمی]]، اقتصاددان ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۱]])
* [[۳ دی]] - [[محمدابراهیم باستانی پاریزی]]، تاریخ‌دان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر و موسیقی‌پژوه ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۳]])
* [[۲۹ دی]] - [[عبدالجواد فلاطوری]]، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه (درگذشت [[۱۳۷۵]])
* [[۸ بهمن]] - [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]]، مرجع تقلید شیعه ایرانی
* [[۱۵ بهمن]] - [[رحیم معینی کرمانشاهی]]، نقاش، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر و ترانه‌سرا
* [[اسفند]] - [[شکرالله رفیعی]]، سینماگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۷]])
* [[اسفند]] - [[کریم فکور]]، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۵]])
 
* [[علیرضا حسین خانی]]، نوازنده ایرانی (درگذشت [[۱۳۴۹]])
* [[هوشنگ ایرانی]]، شاعر، مترجم، نقاش، منتقد و روزنامه‌نگار ایرانی (درگذشت [[۱۳۵۲]])
* [[حسین ناصحی]]، آهنگ‌ساز ایرانی (درگذشت [[۱۳۵۶]])
* [[اسماعیل شاهرودی]]، شاعر ایرانی (درگذشت [[۱۳۶۰]])
* [[هوشنگ وحید دستجردی]]، نظامی ایرانی (درگذشت [[۱۳۶۰]])
* [[رضا انجم روز]]، فیلم‌بردار و تدوین‌گر ایران (درگذشت [[۱۳۶۳]])
* [[محسن آزمایش]]، صاحب کارخانه آزمایش (درگذشت [[۱۳۷۱]])
* [[محمد آقاتی]]، مؤذن خراسانی (درگذشت [[۱۳۷۲]])
* [[ابراهیم فخار]]، بازیگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۲]])
* [[عبدالجوادعبدالعظیم فلاطوریولیان]]، پژوهشگرسیاستمدار ایرانی حوزه فلسفه (درگذشت [[۱۳۷۵۱۳۷۳]])
* [[سیامک یاسمی]]، کارگردان ایرانی سینما (درگذشت [[۱۳۷۳]])
* [[مهدی تاکستانی]]، نوازنده ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۸]])
* [[محمدتقی شکرایی]]، سینماگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۷۹]])
* [[معصومه اسکندری]]، بازیگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۹]])
* [[حسن علی صارمی کلالی]]، فعال سیاسی ملی‌گرای ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۰]])
* [[محمدعلی ورشوچی]]، بازیگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۰]])
* [[عزیزالله جوینی]]، مصحح، محقق، نسخه‌شناس و شاهنامه‌پژوه ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۱]])
* [[فخری گلستان]]، سفالگر، مترجم و فعال حقوق کودکان ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۱]])
* [[علی‌اکبر شعاری‌نژاد]]، روان‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۲]])
* [[علی محزون]]، بازیگر ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۲]])
 
 
* [[محمدعلی اسلامی ندوشن]]، شاعر، منتقد، مترجم و پژوهشگر ایرانی
* [[قدرت‌الله احسانی]]، فیلم‌ساز و بازیگر ایرانی
* [[کاظم آملی]]، پزشک و متخصص ریه
* [[ابراهیم امینی|آیت‌الله ابراهیم امینی]]، فقیه و سیاستمدار ایرانی
* [[مهدی بشارتیان]]، سینماگر ایرانی
* [[علی خرمتایی]]، روحانی سنی و سیاستمدار ایرانی
* [[ابوالقاسم خزعلی]]، روحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی
* [[حمید سبزواری]]، شاعر ایرانی
* [[پریوش سرخوش]]، سیاستمدار سابق ایرانی
* [[اسماعیل سعادت]]، نویسنده و مترجم ایرانی
* [[حسن کامشاد]]، مترجم و پژوهشگر ادبیات فارسی
* [[سید محمد حسینی شاهرودی]]، فقیه و مرجع تقلید ایرانی
* [[مشفق کاشانی]]، شاعر ایرانی
* [[حمید سبزواری]]، شاعر ایرانی
* [[ابراهیم امینی|آیت‌الله ابراهیم امینی]]، فقیه و سیاستمدار ایرانی
* [[سید محمدمهدی موسوی خلخالی]]، روحانی شیعه ایرانی
* [[ایرجسید فره‌وشیمحمد حسینی شاهرودی]]، فیلم‌بردارفقیه و مرجع تقلید ایرانی
* [[سیدحسین محمدنوری حسینی شاهرودیهمدانی]]، فقیه و مرجع تقلید ایرانی
* [[علی خرمتایی]]، روحانی سنی و سیاستمدار ایرانی
* [[علیرضا فیض]]، فقیه ایرانی
* [[مشفقابوالقاسم کاشانیخزعلی]]، شاعرروحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی
* [[قدرت‌الله احسانی]]، فیلم‌ساز و بازیگر ایرانی
* [[حسن کامشاد]]، مترجم و پژوهشگر ادبیات فارسی
* [[محمدحسینمهدی احمدی دانش آشتیانیبشارتیان]]، سیاستمدارسینماگر ایرانی
* [[هادی مشکوة]]، سینماگر ایرانی
* [[نصرت‌الله وحدت]]، بازیگر ایرانی
* [[ایرج فره‌وشی]]، فیلم‌بردار ایرانی
* [[کاظم آملی]]، پزشک و متخصص ریه
* [[پریوش سرخوش]]، سیاستمدار سابق ایرانی
* [[قاسم معتمدی]]، پزشک و سیاست‌مدار سابق ایرانی
* [[حسینمحمدحسین نوریاحمدی همدانیدانش آشتیانی]]، مرجع تقلیدسیاستمدار ایرانی
 
* [[شاهرخ مسکوب]]، محقق، نویسنده و مترجم
* [[همایون صنعتی‌زاده]]، کارآفرین، نویسنده، مترجم، ناشر ایرانی
 
== درگذشت‌ها ==