باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه''' ( [[١٣٣٢۱۳۳۲]]-[[١٢٧٠۱۲۷۰]] ) فرزند ارشد [[محمدعلی شاه قاجار]] در [[تبريز]] متولد شد. تحصيلات خود را در اندرون و مکتب‌خانه سلطنتی تبريز انجام داد. در  ١٣١٣  [[١٣١٣  (قمری)|١٣١٣  قمری]] پدرش به ولايتعهدی [[مظفرالدين شاه]] رسيد و او نيز به لقب «اعتضادالسلطنه» که پيش‌تر، از آن محمدعلی ميرزا بود، ملقب شد. در جوانی مردی فاضل و جامع بود. بعد از خلع پدرش از سلطنت چند سالی او را در [[امپراتوری روسیه|روسيه]]، [[امپراتوری عثمانی|عثمانی]] و اروپا همراهی کرد؛ سپس به تهران آمد و حاکم چند شهرستان شد. پس از آن برای مدتی حاکم اصفهان شد. يک بار هم در سال  ١٣٠١ [[۱۳۰۱]] در غياب برادرش [[احمد شاه]] و [[محمد حسن ميرزا]] وليعهد، نايب‌السلطنه گرديد. در سال  ١٣٠۴  [[۱۳۰۴|١٣٠۴]]  پس از خلع [[قاجاريه]]، دولت مزاحم وی نشد و او در [[تهران]] باقی ماند و اوقات خود را به مطالعه و شکار می‌گذرانيد.
 
مادرش [[ربابه خانم مليح‌السلطنه]] دختر [[سلطان يوسف ميرزا بيان‌الممالک]] بود و چون از قاجاريه نبود، حسينعلی ميرزا به وليعهدی انتخاب نشد. در جوانی با قمرالدوله دختر [[ابوالفتح‌ميرزا سالارالدوله]] ازدواج کرد ولی پس از چندی از هم جدا شدند که حاصل اين ازدواج دو پسر بود. از همسر ديگر خود نيز چند فرزند پيدا کرد. در  [[١٣٣٢۱۳۳۲]] در تهران درگذشت و در [[مقبره‌ ناصرالدين‌شاه|مقبره‌ی ناصرالدين‌شاه]] دفن گرديد.
 
== منابع ==