باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''۱۳۰۴''' [[سال کبیسه|سالی عادیکبیسه]] بود که در روز شنبه آغاز شد. این سال پنجمین سال از [[دهه ۱۳۰۰|دهه‌ی ۱۳۰۰]]، پنجمین سال از [[سده ۱۴]] و سیصد و پنجمین سال از [[هزاره ۲|هزاره دوم]] [[گاه‌شماری هجری خورشیدی|هجری شمسی]] بود.
{{جعبه اطلاعات سال|
in?= |