باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|مدیریت = {{flagicon|England}} Jeremy Peace
|مربی = {{flagicon|Scotland}} Steve Clarke
|لیگ = [[لیگ برتر انگلیس|لیگ برتر]]
|فصل = ۲۰12-۱1۱۴–۲۰۱۳
|رتبه = تیم دهم لیگ برتر انگلیسهفدهم
|الگوی دست چپ۱ = _white_stripes
|الگوی بدن۱ = _navystripes