الگو:توضیحات: تفاوت میان نسخه‌ها

مرحله‌ای از فارسی کردن
بدون خلاصۀ ویرایش
(مرحله‌ای از فارسی کردن)
<div class="template-documentation" style="margin-top:1em;">{{#ifاگر:{{{headingعنوان|defaultnotblankقراردادی}}}|<div style="padding-bottom:3px; border-bottom:1px solid #aaa; margin-bottom:1ex;">
<span class="editsection plainlinks" id="doc_editlinks">[[{{fullurl:{{{1|{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}}|action=edit{{#ifexist: {{{1|{{SUBJECTSPACE}}:{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}} ||&preload=Template:Documentation/preload}}}} ویرایش]]</span>
<span style="font-size: 150%">{{{heading|توضیحات}}}</span></div>}}
<div id="template_doc_page_transcluded" class="dablink plainlinks">این [[Wikipediaویکی‌پدیا:Templateمستندسازی documentationالگوها|توضیح‌ها]] [[Wikipediaویکی‌پدیا:Transclusionتراگنجانش|آورده شده‌اند]] از [[{{{1|{{FULLPAGENAME}}/توضیحات}}}]].'' <small>([[{{{1|{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}}|نمایش]] | [{{fullurl:{{{1|{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}}|action=edit{{#ifexist: {{{1|{{SUBJECTSPACE}}:{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}} ||&preload=Templateالگو:Documentationتوضیحات/preload}}}} ویرایش] | [{{fullurl:{{{1|{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}}|action=history}} تاریخچه])</small> {{#ifexist: {{#rel2abs: /sandbox گودالماسه‌بازی}} | {{#ifexist: {{#rel2abs: /testcasesمواردآزمایشی}} | <br> ''این الگو دارای یک [[/sandboxگودالماسه‌بازی|sandboxگودالماسه‌بازی]]'' <small>([{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}/sandboxگودالماسه‌بازی|action=edit}} ویرایش])</small> ''andو [[/testcasesمواردآزمایشی|testcasesمواردآزمایشی]] forهمچنین editorsبرای toویرایشگران experiment.''}}<!-- elseیا don'tاینکه showوقتی whenیکی justاز 1 of /sandboxگودالماسه‌بازی orیا /testcasesمواردآزمایشی موجود است نمایش existsندهد -->}} </div>{{{{{1|{{SUBJECTPAGENAME}}/توضیحات}}}}} <div style="clear:both;" /></div></div>