نسل‌کشی بوسنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
علی عزت بگویچ رییس جمهور بوسنی و هرزگوین می خواست تمام کشور را زیر تسلط خود در بیآورد در حالی که صربهای بوسنی و هرزگوین از نظر حقوق بین المللی حق داشتند در یوگسلاوی بمانند. آنوقت عزت بگویچ جنگ را شروع کرد و ارتش وی هزاران صرب را کشت. فرمانده ارتش بوسنی و هرزگوین ناصر اوریچ تنها در نزدیکی سربرنیتسا سه هزار صرب غیرنظامی را به قتل رساند. صربها در چنین اوضاع مجبور بودند از جان خود دفاع بکنند و جمهوری صربسکا را تشکیل دادند. کشورهای غربی تحت فرمانروای آمریکا به عزت بگویچ در جنگ علیه صربها کمکهای بسیار کردند. به بوسنی و هرزگوین به دعوت عزت بگویچ وهابیان آمدند که جنایات هولناک را علیه صربها انجام دادند. آنوقت زندگی صربهای منطقه زیر خطر افتاد. ژنرال صربی راتکو ملادیچ موفق شد از صربها دفاع کند و مناطق صربنشین بوسنی و هرزگوین را زیر کنترل خود بیآورد. ولی کشورهای غربی صربها را به قتل عام سربرنیتسا متهم کردند و این اتهام بهانه برای حمله ناتو به صربها شد. در واقع قتل عام مسلمانان سربرنیتسا توسط صربها وجود نداشت اما نسلکشی صربهای سربرنیتسا توسط ارتش ناصر اوریچ وجود داشت. ناتو صربها را در مدت یک سال با استفاده از اورانیوم ضعیف شده که یکی از اسلحه های ممنوع به شمار می‌رود بمباران کرد و این امر باعث وقوع بیماریهای مختلف در بین صربهای ساکن مناطق بمباران شده گردیده است. بعد از آن غرب یک دروغ دیگر را درست کرد که صربها گویا مقصر همه جنگهای بالکان هستند. در دادگاه لاهه علیه همه رهبران صربی محاکمه شروع شد که با نقض بی سابقه حقوق این رهبران می گزارد <ref>http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg011205.htm</ref> <ref>http://www.fondsk.ru/news/2008/07/23/8900-8900.html</ref> <ref>http://www.strategic-culture.org/news/2013/01/29/serbia-nato-uranium-embrace.html</ref>. <ref>www.strategic-culture.org/news/2011/06/01/arrest-ratko-mladic-from-the-perspective-international-law.html</ref>
== منابع ==
<ref>http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg011205.htm</ref> <ref>http://www.fondsk.ru/news/2008/07/23/8900-8900.html</ref> <ref>http://www.strategic-culture.org/news/2013/01/29/serbia-nato-uranium-embrace.html</ref>.
 
<ref>www.strategic-culture.org/news/2011/06/01/arrest-ratko-mladic-from-the-perspective-international-law.html</ref>
[[رده:نسل‌کشی بوسنی]]
[[رده:آزار مسلمانان]]
۱۳۵

ویرایش