تفاوت میان نسخه‌های «دیرینه‌اقلیم‌شناسی»

صفحه‌ای جدید حاوی « '''اقلیم یا اب وهوا وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان میدهد که کمتر دستخوش ت...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی « '''اقلیم یا اب وهوا وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان میدهد که کمتر دستخوش ت...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
(بدون تفاوت)
۴۸

ویرایش