تفاوت میان نسخه‌های «دیرینه‌اقلیم‌شناسی»

جز
ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب (۸.۸): + ۶ رده
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب (۸.۸): + ۶ رده)
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۴}}
[[اقلیم]] یا [[اب وهوا]] وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان میدهد که کمتر دستخوش تغییر واقع میشود و مستقل از زمان است این نکته در مورد فرایندهای کوتاه مدت صادق است اما در مورد فرایندهای درازمدت اعتبار چندانی ندارد زیرا دستاوردهای علوم دیگر[[جغرافیای دیرینه]]، [[زمین شناسی]][[باستان شناسی]]} و نیز [[اسناد تاریخی]] نشان میدهد که [[اب وهوا]] درطول هزارها ومیلیونها سال گذشته تغییراتی اساسی کرده است که طی آن دوره های گرم جای خود را به دوره های سرد داده اند ودوره های خشک ومرطوب پیوسته با دوره های سرد وخشک درتناوب بوده اند نوسان های اقلیمی حتی در۲۰۰سال اخیر که امار وداده های هواشناسی درمورد آن موجود است بسیار ملموس بوده اند بعضی از [[اقلیم شناس|اقلیم شناسان]]ان [[نوسان های اقلیمی]] را به تلاطم وامواج دریایی تشبیه میکنند که حرکت واقعی آنرا تغییرات حقیقی اقلیم نظیر گذار از [[دوره های یخچالی]] و[[بین یخچالی]] تشکیل میدهند شاخه ای از [[اقلیم شناسی]] راکه به مطالعه وضعیت اقلیم گذشته زمین می بردازد دیرینه اقلیم شناسی می نامند این اقلیم ترکیبی است از علومی نظیر [[زمین شناسی]]، [[جغرافیای دیرینه]][[گیاه شناسی]] و [[جانور شناسی]] در راستای اقلیم شناسی در دیرینه اقلیم شناسی به مطالعه آثار ونشانه هایی می بردازند که در نتیجه سیر تحولی اقلیم از گذشته های دور به جا مانده است امروزه یافته های این علم تصویری نسبتانسبتاً واضح از چگونگی تغییرات آب وهوایی طی ۵۰۰ الی۱۰۰۰ میلیون سال قبل به دست داده است بدیهی است [[رویداد های اقلیمی]] با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان حال دقیق تر وروشن تر می شود.
 
[[رده:دیرینه‌اقلیم‌شناسی]]
[[رده:اقلیم]]
[[رده:اقلیم‌شناسی]]
[[رده:تاریخ اقلیم]]
[[رده:تغییر اقلیم]]
[[رده:جغرافیای طبیعی]]
۹۱۷٬۶۹۶

ویرایش