اکسید کلسیم: تفاوت میان نسخه‌ها

زمان درازی است که [[ایرانی|ایرانیان]] [[شفته]] ی آهکی ( ملات دوغاب آهک و خاک ) ، ساروج ( ملاتدوغاب آهک و خاکستر) و [[ملات]] آهک آبی را می شناسند و با آنها ساختمان می سازند . پس از [[جنگ جهانی دوم]] ، در کشور های صنعتی هم برای پایدار کردن زمین ، به ویژه برای پی سازی راه و جلوگیری از روییدن [[گیاه]] و رو زدن آب در بستر ، شانه ها و دامنه های راه و خیابان های پرواز و ایستگاه های [[هواپیما]] ، شفته ی آهکی مصرف می شود.با شفته ی آهکی [[پی سازی]] و آب بندی می کنند .
==جنس آهک==
جنس آهک [[بازار]]ی (آهک زنده ) بستگی به [[جسم]] های بیگانه در آن دارد .اگر سنگ آهک بیش از 90% وزنش [[کربنات کلسیم]] داشته باشد ، آهکی که از آن پخته شود آهک پرمایه و هر گاه کربنات کلسیم کمتر از 75% وزنش باشد ، آهکی که از آن پخته شود آهک کم مایه است .
 
== آهک مرده و آب آهک ==
۳۷

ویرایش