پردیس ابوریحان دانشگاه تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

==نشریات تخصصی ==
 
نشریه پردیس ابوریحان تحت عنوان نشریه "کشاورزی و عمران روستایی" در سال ۱۳۷۵ به سردبیری جناب آقای دکتر حسن رضا اعتباریان شروع به فعالیت کرد که در سال ۱۳۸۱ به علت انتقال دانشکده عمران به شهر تهران، به نشریه "'''کشاورزی"''' تغییر نام داد.
از سال ۱۳۸۶، براساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی شد.
از سال ۱۳۸۸، طبق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی نشریات علمی پژوهشی مراکز آموزشی و تحقیقاتی کل کشور به صورت تخصصی منتشر شدند.
 
سردبیران نشریه "'''کشاورزی"''' به ترتیب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ :
 
حسن رضا اعتباریان (Professor) - استاد گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی - از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲
کاربر ناشناس