تفاوت میان نسخه‌های «گرمتیکال فریم‌ورک»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''فریم‌ورک دستور''' (Grammatical Framework یا GF) یک زبان برنامه‌نویسی متن‌باز است...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''فریم‌ورک دستور''' (Grammatical Framework یا GF) یک زبان برنامه‌نویسی متن‌باز است...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)