تفاوت میان نسخه‌های «دیرینه‌اقلیم‌شناسی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
جز
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۴}}
'''دیرینه‌اقلیم‌شناسی'''
 
[[اقلیم]] یا [[اب وهوا]] وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان می‌دهد که کمتر دستخوش تغییر واقع می‌شود و مستقل از زمان است این نکته در مورد فرایندهای کوتاه مدت صادق است اما در مورد فرایندهای درازمدت اعتبار چندانی ندارد زیرا دستاوردهای علوم دیگر[[جغرافیای دیرینه]]، [[زمین‌شناسی]][[باستان شناسی]]} و نیز [[اسناد تاریخی]] نشان می‌دهد که [[اب وهوا]] درطول هزارها ومیلیونها سال گذشته تغییراتی اساسی کرده است که طی آن دوره‌های گرم جای خود را به دوره‌های سرد داده‌اند ودوره‌های خشک ومرطوب پیوسته با دوره‌های سرد وخشک درتناوب بوده‌اند نوسان‌های اقلیمی حتی در۲۰۰سال اخیر که امار وداده‌های هواشناسی درمورد آن موجود است بسیار ملموس بوده‌اند بعضی از [[اقلیم شناس|اقلیم شناسان]] [[نوسان‌های اقلیمی]] را به تلاطم وامواج دریایی تشبیه می‌کنند که حرکت واقعی آنرا تغییرات حقیقی اقلیم نظیر گذار از [[دوره‌های یخچالی]] و[[بین یخچالی]] تشکیل می‌دهند شاخه‌ای از [[اقلیم شناسی]] راکه به مطالعه وضعیت اقلیم گذشته زمین می بردازد دیرینه اقلیم شناسی می‌نامند این اقلیم ترکیبی است از علومی نظیر [[زمین‌شناسی]]، [[جغرافیای دیرینه]][[گیاه‌شناسی]] و [[جانورشناسی]] در راستای اقلیم شناسی در دیرینه اقلیم شناسی به مطالعه آثار ونشانه‌هایی می بردازند که در نتیجه سیر تحولی اقلیم از گذشته‌های دور به جا مانده است امروزه یافته‌های این علم تصویری نسبتاً واضح از چگونگی تغییرات آب وهوایی طی ۵۰۰ الی۱۰۰۰ میلیون سال قبل به دست داده است بدیهی است [[رویدادهای اقلیمی]] با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان حال دقیق تر وروشن تر می‌شود.
 
۴۸

ویرایش