تفاوت میان نسخه‌های «بخش چهار جراحی»

جز
{{خطر لوث شدن}}
 
یک بسیجیبسیجیِ مجروح را به بیمارستانی می‌آورند که در آن، مجموعهٔ گوناگونی از افراد بستری هستند؛ از جمله یک تیمسار ارتشی که منتظر دعوت نامه‌ای برای سفر به خارج از کشور است، یک جوان که خودکشی کرده و افراد دیگری که نماینده شخصیت‌های مختلف اجتماعی هستند. جوان بسیجی با حضور خود در بیمارستان، امید و سرزندگی را به این جمع می‌آورد؛ جمعی که همواره در اندیشه ناکامی‌ها و مصایب زندگی خود هستند. در بخش چهار جراحی این بیمارستان، پرستاری (با بازی [[فریماه فرجامی]]) وجود دارد که سخت دلبستهٔ شغل خویش است و حضوری و فعال و موثر در تلطیفتلطیفِ احساسات و هدایت افکارافکارِ بیماران دارد.<ref>فرهنگ سریال‌های تلویزیونی ایران از آغاز تا امروز؛ ماهنامه سینمایی «فیلم»، شماره ۲۴۵، ۱۵ آذر ۱۳۷۸</ref>
 
{{پایان خطر لوث شدن}}