تفاوت میان نسخه‌های «مینودشت»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش با تلفن همراه
برچسب: ویرایش با تلفن همراه
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|شمارروزهای‌یخبندان=
|شهردار= مهندس ایرج شفیع پور
|ره‌آورد=
|پیش‌شماره=۱۷۴
۱۳

ویرایش