تفاوت میان نسخه‌های «تام کلنسی»

جز (اصلاح تاریخ درگذشت براساس ویکی انگلیسی)
* ''مجموعه تمام ترس‌ها'' (۱۹۹۱)
* ''بدون ترحم'' (۱۹۹۳)
* ''دستوراتدستورهای ویژه ریاست جمهوری'' (۱۹۹۶)
* ''رنگین کمان شش'' (۱۹۹۸)
* ''خرس و اژدها'' (۲۰۰۰)