تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد»

۲٬۰۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
* در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب می‌آید.
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
مدیریت قرارداد
اَعمال و راه¬حلهای حرفه¬ای که برای کمک به طراحی، اجرا، و حمایت از قراردادها وضع می¬شود ترتیبِ مدیریت قرارداد نامیده می¬شود. شرکتها که شامل ارگانهایی مانند سازمانهای سودبَر، غیرانتفاعی، خیریه، و دولتی اغلب مدیریت قرارداد را برای پشتیبای از توافقهایی ایجاد و اجرا می¬کنند که با فروشندگان، شرکا، مشتریان و سایر سهامداران کلیدی صورت گرفته-اند.
فعالیتهایی که بخشی از مدیریتِ قرارداد هستند چیزهایی شبیه تعیین مالکیت و مسئولیت در قراردادها، تعیین ساختار قراردادها، بازنگری قراردادها، امضای قراردادها، بایگانی کردن قراردادها، تضمین نگهداری ثبتیات قراردادها، اجرای قراردادها، تضمین حمایت از قراردادها، و نظارت بر تمام این فعالیتها از بابت کیفیت و تبعیت از چنین قراردادهایی، را شامل می¬شوند ولی به این چیزها محدود نمی¬شوند.
عناصر
در عرف، عناصر یک قرارداد عبارتنداز پیشنهاد، پذیرش، قصد به ایجاد مناسبات قانونی، و وجه التزام.
پیشنهاد و پذیرش
پیشنهاد و پذیرش و همسازی
بمنظور تشکیل قرارداد، طرفین حتماً باید به یک توافق دوطرفه برسند (که همسازی نیز نامیده می¬شود). این توافق اغلب ازطریق پیشنهاد و پذیرش صورت می¬گیرد که شرایطِ پیشنهاد را تغییر نمیدهد، که "قانون عکس آینه" نامیده می¬شود. اگر پذیرشِ مدلول شرایطِ پیشنهاد را تغییر ندهد،
 
== منابع ==
۷

ویرایش