باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی
'''محمدعلی هادی نجف‌آبادی''' روحانی و سیاستمدار ایرانی است. وی در زمان اقامت [[آیت‌الله خمینی]] در پاریس ترجمه صحبت‌های او به عربی را بر عده داشت و پس از انقلاب نماینده دوره اول و دوم [[مجلس شورای اسلامی]] از شهر تهران بود و بعدها سفیر ایران در کشورهای [[عربستان]] و [[امارات]] و معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه در زمان وزارت [[کمال خرازی]] شد.<ref>[http://aftabnews.ir/fa/news/49178/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA حمید رضا آصفی سفیر جدید ایران در امارات]</ref>
 
هادی در جریان [[ماجرای مک‌فارلین|سفر مک‌فارلین]] مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در دههسال ۱۳۶۰۱۳۶۵ به ایران همراه با [[حسن روحانی]] و [[فریدون وردی‌نژاد]] در مذاکرات پنهانی با وی شرکت داشت.<ref>اکبر هاشمی رفسنجانی، خاطرات 1365؛ اوج دفاع. ص 108ـ 107</ref> اظهارات او در اوایل دهه ۱۳۷۰ در مورد تشبیه ایران و عربستان به دو بال دنیای اسلام انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی ایران برانگیخته بود.<ref>[http://www.entekhab.ir/fa/news/129377/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1 روحانیونی که لباس روحانیت نمی پوشندنمی‌پوشند]</ref>
 
== منابع ==
هادی در جریان [[ماجرای مک‌فارلین|سفر مک‌فارلین]] مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در دهه ۱۳۶۰ به ایران همراه با [[حسن روحانی]] و [[فریدون وردی‌نژاد]] در مذاکرات پنهانی با وی شرکت داشت.<ref>اکبر هاشمی رفسنجانی، خاطرات 1365؛ اوج دفاع. ص 108ـ 107</ref> اظهارات او در اوایل دهه ۱۳۷۰ در مورد تشبیه ایران و عربستان به دو بال دنیای اسلام انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی ایران برانگیخته بود.<ref>[http://www.entekhab.ir/fa/news/129377/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1 روحانیونی که لباس روحانیت نمی پوشند]</ref>
 
==منابع==
{{پانویس}}