تفاوت میان نسخه‌های «فاطمه طاهری»

افزودن سریال «ماجراهای خانه شماره ۱۳» به کارنامه هنری ایشان
(افزودن سریال «نیمۀ پنهان ماه» به کارنامه هنری ایشان در تلویزیون)
(افزودن سریال «ماجراهای خانه شماره ۱۳» به کارنامه هنری ایشان)
* خاله سارا
* [[بازگشت به خانه (مجموعه تلویزیونی)|بازگشت به خانه]] (۱۳۷۶-۱۳۷۵)
* [[ماجراهای خانه شماره ۱۳]] (۱۳۷۵)
* [[پهلوانان نمی‌میرند]] (۱۳۷۵)
* [[وکلای جوان (مجموعه تلویزیونی)|وکلای جوان]] (۱۳۷۵-۱۳۷۴)