تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی معادلات ساختاری»

== منابع ==
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
[http://en.wikibooks.org/wiki/Handbook_of_Management_Scales Handbook of Management Scales]*
 
[[رده:آمار چندمتغیره]]
کاربر ناشناس