باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Asahi Kasei > آساهی کاسی
| style="text-align:center;"|{{پرچمک|JPN}}
|-
| [[Asahiآساهی Kaseiکاسی]], توکیو, ژاپن
| $۱۳٫۸
| ۱۵
۳٬۸۳۶٬۲۶۵

ویرایش