تفاوت میان نسخه‌های «کاروتنوئید»

 
بعضی از کاروتنوئید ها مخصوصا" بتا کاروتن نقش پیش ویتامین A را ایفا کرده و در بدن تبدیل به ویتامین A می شوند. ازآنجائیکه افزایش مصرف غذاهای غنی از کاروتنوئید ها با کاهش خطر ابتلا به بعضی از بیماری های تخریبی همراه است چنین برمی آید که این مواد در بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش ویژه ای را ایفا می کنند.حتی این احتمال وجود دارد که کاروتنوئید ها به عنوان آنتی اکسیدان های ویژه نقش موثری در جلوگیری از ابتلا به سرطان داشته باشند.
در موجودات فتوسنتز oxygenic، به طور خاص گیاهان و سیانو باکتری ها، کاروتینوئید β-کاروتن نقش حیاتی در مرکز واکنش فتوسنتزی که در آن، به دلایل مکانیک کوانتومی ناشی از تقارن مولکول، آن را فراهم می کند مکانیزم برای photoprotection در برابر خودکار اکسیداسیون ایفا می کند. آنها همچنین در فرایند انتقال انرژی شرکت کنند. در موجودات غیر فوتوسنتز، مانند انسان، کاروتنوئیدها به مکانیسم اکسیداسیون جلوگیری مرتبط شده اند.
 
== عوارض ناشی از کمبود ==
۱۰

ویرایش