تفاوت میان نسخه‌های «کاروتنوئید»

 
بعضی از کاروتنوئید ها مخصوصا" بتا کاروتن نقش پیش ویتامین A را ایفا کرده و در بدن تبدیل به ویتامین A می شوند. ازآنجائیکه افزایش مصرف غذاهای غنی از کاروتنوئید ها با کاهش خطر ابتلا به بعضی از بیماری های تخریبی همراه است چنین برمی آید که این مواد در بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش ویژه ای را ایفا می کنند.حتی این احتمال وجود دارد که کاروتنوئید ها به عنوان آنتی اکسیدان های ویژه نقش موثری در جلوگیری از ابتلا به سرطان داشته باشند.
در موجودات فتوسنتز oxygenic، به طور خاص گیاهان و سیانو باکتری ها، کاروتینوئید β-کاروتن نقش حیاتی در مرکز واکنش فتوسنتزی کهدارند در آن،که، به دلایل مکانیک کوانتومی ناشی از تقارن این مولکول، آنبرای را فراهم می کند مکانیزم برایمکانیسم photoprotection در برابر اکسیداسیون خودکار اکسیداسیوننقش ایفا می کند. آنها همچنین در فرایند انتقال انرژی شرکت کنند. در موجودات غیر فوتوسنتز، مانند انسان، کاروتنوئیدها به مکانیسم اکسیداسیون جلوگیری مرتبط شده اند.
 
== عوارض ناشی از کمبود ==
۱۰

ویرایش