تفاوت میان نسخه‌های «مأمور ما صمد در بالاتر از خطر»

تکمیل اطلاعات سریال، بر اساس جزوه منتشره توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
(تکمیل اطلاعات سریال، بر اساس جزوه منتشره توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
 
{{پایان خطر لوث شدن}}
 
عناوین قسمت‌های مختلف این مجموعه تلویزیونی، عبارت بودند از:
 
{{Div col|cols=۳}}
# ''بالاتر از خطر''
# ''بیگانه‌ای در دهکده''
# ''عملیات میسیون ایمپاسیبل''
# ''صمد وارد گودال می‌شود''
# ''صمد استنطاق می‌شود''
# ''دختر شاه پریان''
# ''شمع و گل و پروانه و بلبل، همه جمع‌اند''
# ''صمد به خارجه می‌رود''
# ''صمد دربه‌در می‌شود''
# ''پولیتیک به شیوه «ا»''
{{Div col end}}
 
== بازیگران و عوامل تولید ==