باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح ارقام
{{Infobox royalty|monarch
| name = اریک چهاردهم
| succession = شاه[[فهرست شاهان سوئد|پاشاه سوئد]]
| image = Erik XIV (1533-1577) Domenicus Verwildt.jpg
| caption = اریک چهاردهم
| reign = 29۲۹ سپتامبر ۱۵۶۰ – 29۲۹ سپتامبر ۱۵۶۸
| coronation = 29۲۹ ژوئن ۱۵۶۱
| full name =
| predecessor = [[گوستاوگوستاف اولیکم سوئد|گوستاوگوستاف اولیکم]]
| successor = [[ژان سوم سوئد|ژان سوم]]
| spouse = [[Karin Månsdotter]]
| royal house = [[خاندان واسا]]
| royal motto = ''[[Royal mottos of Swedish monarchs|Deus dat cui vult]]'' ("God gives to whom He wishes")
| father = [[گوستاوگوستاف اولیکم سوئد|گوستاوگوستاف واسا]]
| mother = [[کاترین ساکس-لونبورگ]]
| birth_date = 13 دسامبر {{تولد|۱۵۳۳|۱۲|۱۳}}
| birth_place = [[قلعه استکهلم]],، [[استکهلم]]
| death_date = {{Deathمرگ dateو and age|1577سن|2۱۵۷۷|26۲|1533۲۶|12۱۵۳۳|13۱۲|df=yes۱۳}}
| death_place = [[قلعه اوربیوس]],، [[اوربیوس]]
| date of burial =
| place of burial = [[کلیسای جامع وستروس]],، [[وستروس]]
|}}
 
'''اریک چهاردهم''' (۱۳ دسامبر ۱۵۳۳ – ۲۶ فوریه ۱۵۷۷) [[فهرست شاهان سوئد|شاه سوئد]] از ۱۵۶۰ تا زمان برکناری اش در ۱۵۶۸ بود. اریک چهاردهم پسر [[گوستاو اول سوئد|گوستاو اول]] (۱۴۹۶–۱۵۶۰) و [[کاترین ساکس-لونبورگ]] (۱۵۱۳–۳۵) بود. او همچنین ، فرمانروای [[استونی]] نیز بود؛ سرزمینی که در ۱۵۶۱ میلادی توسط سوئد فتح گردید.
 
'''اریک چهاردهم''' {{رچ}} (۱۳ دسامبر ۱۵۳۳ – ۲۶ فوریه ۱۵۷۷) [[فهرست شاهان سوئد|شاه سوئد]] از ۱۵۶۰ تا زمان برکناری اش در ۱۵۶۸ بود. اریک چهاردهم پسر [[گوستاوگوستاف اولیکم سوئد|گوستاو اولیکم]] (۱۴۹۶–۱۵۶۰) و [[کاترین ساکس-لونبورگ]] (۱۵۱۳–۳۵) بود. او همچنین ، فرمانروای [[استونی]] نیز بود؛ سرزمینی که در ۱۵۶۱ میلادی توسط سوئد فتح گردید.
 
او فردی بی نهایت جاه طلب در امور سیاسی بود. او دچار مشکلات روحی و روانی بود و در اوایل حکومتش نیز نشانه هایی از [[روان‌گسیختگی|شیزوفرنی]] در وی نمایان گشته بود. برخی از پژوهشگران بر این باورند که این بیماری ، از اوایل فرمانروایی اریک آغاز شده بود.