تفاوت میان نسخه‌های «انرژی خورشیدی»

سیستمهای فتوولتائیک را می‌توان بطور کلی به دو بخش اصلی تقسیم نمود که بطور خلاصه به توضیح آنها می‌پردازیم.
 
==== ۱ – پنلهایصفحه‌های خورشیدی ====
این بخش در واقع [[مبدل انرژی]] تابشی خورشید به انرژی الکتریکی بدون واسطه مکانیکی می‌باشد. این بخش در واقع کلیه مشخصات سیستم را کنترل کرده وتوان ورودی پنلها را طبق طراحی انجام شده و نیاز مصرف کننده به بار یا باتری تزریق و کنترل می‌کند. لازم به ذکر است که در این بخش مشخصات و عناصر تشکیل دهنده با توجه به نیازهای [[بار الکتریکی]] و مصرف کننده و نیز شرایط آب و هوایی محلی تغییر می‌کند.