تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:فضای نام»

Statistics-->آمار
برچسب: خرابکاری محتمل(پخ)
(Statistics-->آمار)
 
==فضاهای نام مجازی==
دو فضای نام مجازی نیز در ویکی‌پدیای فارسی وجود دارند. یکی از آن‌ها فضای نام «ویژه» است که تمام صفحات آن با پیشوند '''ویژه:''' آغاز می‌شوند، مانند [[ویژه:Statisticsآمار]] و غیره. صفحات این فضای نام توسط خود نرم‌افزار [[مدیاویکی]] که پروژهٔ [[ویکی‌پدیا]] بر آن استوار است، ایجاد می‌شوند.
 
فضای نام مجازی دوم، فضای نام «وپ» (مخفف ویکی‌پدیا) است. تمام صفحات این فضای نام صفحات [[ویکی‌پدیا:تغییر مسیر|تغییرمسیر]] هستند، و از آن‌ها برای ارجاع به صفحات فضای نام ''ویکی‌پدیا'' استفاده می‌شود. به عنوان نمونه [[وپ:خ]] شما را به [[ویکی‌پدیا:خرابکاری]] می‌رساند، یا [[وپ:سریع]] یک صفحهٔ تغییرمسیر به [[ویکی‌پدیا:معیارهای حذف سریع]] است.