باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
{{پانویس}}
* [[ریتزر، جورج ریتزر]]: [[نظریه جامعه شناختی]] ([[مارکس]]، [[دورکیم]]، [[وبر]]، [[زیمل]])، ترجمه [[عزیزالله علیزاده]]، [[تهران]]: [[فردوس]]، [[1393]]، 248 صفحه. شابک: 6-509-320-964-978.
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر گمنام