باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== جستارهای وابسته ==
* [[تقریب دبلیو کی بی]]
* [[بازبه‌هنجارسازی]]
* [[فرمول پراکندگی کارمرز-هایزنبرگ]]