تفاوت میان نسخه‌های «کلکتور گرمایی خورشیدی»

←‏شیشه: ابرابزار
(←‏صفحه جاذب: ابرابزار)
(←‏شیشه: ابرابزار)
 
=== شیشه ===
شیشه: پوشش نهایی کلکتورهای خورشیدی، شیشه‌های مخصوص است. این شیشه‌ها با افزایش عبور طیف مادون قرمز و ماوراء بنفش از خود راندمان کلکتورها را افزایش می‌دهند. در زیر مقایسه‌ای از عملکرد شیشه‌های ساده و شیشه‌های مخصوص دارای آهن کم آورده شده است. کلکتورهای خورشیدی سنگرکار از شیشه‌های مخصوص خورشیدی با درصد آهن کم ساخته می‌شوند. هر چه مقدار ذرات آهن در شیشه بیشتر باشد، انتقال نور خورشید به صفحات جاذب کمتر و در مقابل انرژی ورودی در شیشه جذب می‌گردد. که باعث اتلاف [[انرژی خورشیدی]] و در نتیجه راندمان پایین‌تر می‌شود.
 
شیشه فاقد یون‌های آهن بوده و توانایی عبور تابش خورشیدی را به میزان ۹۵ درصد دارد. همچنین شیشه‌ها سکوریت شده و دارای مقاومت حرارتی تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.